Kontakty v diecézach | Slovenská katolícka charita

Kontakty v diecézach

Nitra a okolie

vydávania balíkov pomoci: Gabriela Trubíniová 0907 734 048
Všeobecný kontakt pomoci, riaditeľ Juraj Barát 0903 447 577

Prešov a okolie
Administratívna podpora: 0910 842 034, rajnakova@gkcharita-po.sk
Sklady, doprava: 0909 250 620, materialna.pomoc@gkcharita-po.sk
Dobrovoľníctvo: 0910 852 336, dobrovolnictvo@gkcharita-po.sk
Projekty: 0910 842 617, alena.mitalova@gkcharita-po.sk

Špecializované sociálne poradenstvo

Trnava a okolie

Sklad solidarity a materiálna pomoc
O čo môžete požiadať: trvanlivé potraviny, príkrmy pre deti, hygienické pomôcky, zdravotnícky materiál, deky a spacie vaky.
Ako požiadať o pomoc: Kontaktujte nás mailom na adrese pomoc@charitatt.sk a uveďte v ňom informácie o osobách, ktoré žiadajú o pomoc: mená, dátumy narodenia a počet osôb, ktoré žiadajú potravinovú a materiálnu pomoc, adresa pobytu na Slovensku a telefónne číslo, na ktoré vás môžeme kontaktovať. Mail nám môže poslať aj osoba, ktorá poskytuje ubytovanie vojnovým utečencom z Ukrajiny. Na základe takejto komunikácie vám vydáme potravinovú a materiálnu pomoc na adrese: Sklad solidarity, Skladová ulica 6B, Trnava, +421948/634320. Kontaktujte nás v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00.
Komunikačný jazyk: slovenský

Pomoc pri hľadaní ubytovania
Ako požiadať o pomoc: Ak hľadáte dočasné ubytovanie, kontaktujte nás mailom na kristina.pauerova@charitatt.sk alebo telefonicky na čísle +421947975086.
Kontaktujte nás v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 16.00.
Komunikačný jazyk: slovenský a anglický jazyk

Školské pomôcky
Ako požiadať o pomoc: Pre deti občanov so štatútom odídenca, ktoré začali navštevovať slovenské školy, poskytne Trnavská arcidiecézna charita školské pomôcky. Prosíme vás, aby ste nás najskôr kontaktovali mailom na dobrovolnictvo@charitatt.sk a uviedli v ňom informácie o deťoch: meno, vek a ročník, ktorý v škole dieťa navštevuje, adresa pobytu na Slovensku a telefónne číslo, na ktorom vás môžeme zastihnúť.
Kontakt: Trnavská arcidiecézna charita na základe takejto komunikácie vydáva záujemcom školské pomôcky na adrese: Komunitné centrum Špitálik, Hlavná 43, Trnava, +421947/968730
Kontaktujte nás v pracovných dňoch v čase od 8. do 16. hodiny.
Komunikačný jazyk: slovenský a anglický

Kaviareň a komunitný priestor
Miesto pre priateľské stretnutia. Staňte sa našim dobrovoľníkom a pomôžte nám pri komunikácii v ukrajinskom jazyku, pri sprevádzaní ľudí v núdzi a príprave komunitného priestoru.
Kontakt: Trnavská arcidiecézna charita – Komunitné centrum Špitálik, Hlavná 43, Trnava dobrovolnictvo@charitatt.sk, +421940/998334

Spiš a okolie

Ubytovanie pre Ukrajincov
Helena Fábryová helena.fabryova@caritas.sk, +421 909 250 505

Dobrovoľníctvo (v mestách PP,PO,RK,KK,DK a ich okolí)
Hlavná koordinátorka za SpKCh: Yevheniia Kripak
yevheniia.kripak@caritas.sk, +421 951 167 488

Poprad:
Miriam Kuzárová (od 1.5.), +421 903 533 584

Kežmarok:
Šarapova Antonina, +421 905 176 885

Dolný Kubín: (doplníme po otvorení centra)

Ružomberok: (doplníme po otvorení centra)

Materiálna pomoc

územie Spiša
Milan Rišš, milan.riss@caritas.sk, +421 911 248 665

územie Liptova a Oravy
Milan Fula, milan.fula@caritas.sk, +421 909 250 572

Humanitárna pomoc
Viktor Porubský, viktor.porubsky@caritas.sk, +421 901 909 089