Kurzy, ktoré pomáhajú nielen účastníkom | Slovenská katolícka charita


Kurzy, ktoré pomáhajú nielen účastníkom

pridal: charita | dátum: 13. júna 2017 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci so spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut už štvrtý rok ponúka kurzy zamerané na podporu zdravia a prevenciu. Tieto kurzy prebiehajú v rámci projektu ďalšieho vzdelávania Train to Care. Program ďalšieho vzdelávania je určený pre opatrovateľov/ky, ktorí sa venujú 24 hodinovému opatrovaniu v Rakúsku, pre zamestnancov diecéznych a arcidiecéznych charít, ale kurzov sa môžu zúčastniť aj externí záujemcovia.

V týchto dňoch prebieha v priestoroch SKCH kurz s názvom „Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo“. Okrem tohto kurzu je v rámci projektu v ponuke ďalších 5 kurzov ako napr. Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života, Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej starostlivosti alebo Zdravá výživa seniorov. Väčšina realizovaných kurzov je akreditovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. SKCH pravidelne organizuje vzdelávacie kurzy v oblasti opatrovateľstva a sociálnej starostlivosti. Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pracovníkov a ich rozvoja sa snaží prispievať k skvalitneniu sociálnych služieb.

„Účasť na ďalšom vzdelávaní napomáha pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov. Veľmi sa tešíme, keď je o kurzy záujem. Avšak tieto kurzy nepomáhajú iba účastníkom. V konečnom dôsledku majú dopad hlavne na klientov, ktorým opatrovatelia, sociálni pracovníci či zdravotné sestry poskytujú kvalitnejšie služby vďaka novým vedomostiam, ktoré získajú na našich kurzoch.“ dodáva Monika Pribelová, manažérka vzdelávania SKCH.

Bližšie informácie o projekte Train tu Care a ponuke kurzov nájdete TU!