Leto v znamení "Národného projektu pomoci" | Slovenská katolícka charita


Leto v znamení “Národného projektu pomoci”

pridal: charita | dátum: 3. júla 2020 | kategória: Potravinová pomoc

Slovenská katolícka charita nezaháľa ani v letných mesiacoch a pokračuje v príprave „Národného projektu pomoci“. Výsledkom toho bolo už v poradí 2. stretnutie úzkej pracovnej skupiny v Pastoračnom centre v Ružomberku. Za účasti zástupcov z Košíc, Prešova, Trnavy, Žiliny a Bratislavy  sa postupne formuje projekt, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom v núdzi, byť im nablízku a zachovať ľudskú dôstojnosť.

Myšlienka vzniku „Národného projektu pomoci sa začala počas koronakrízy, ktorá mala a stále má dopad na viaceré cieľové skupiny, ktorým charita dlhodobo pomáha. V súlade s víziou charity bude konkrétna pomoc spočívať nielen v distribúcií potravín a drogérie, ale aj v následnom odbornom poradenstve.

Viacerí zúčastnení sa zhodli, že týmto projektom chceme tiež vytvoriť priestor, pre tých v spoločnosti, ktorí chcú dávať a pomáhať; t.j. donori, partneri a dobrovoľníci, čím sa vytvorí tzv. komunitná sieť pomoci. Do nej by sme chceli postupne pozývať aj ďalších partnerov, organizácie, štátne orgány a efektívne a účinne pomáhať ľuďom, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Príprava bude pokračovať aj naďalej a pevne veríme, že nám pomôžete svojimi modlitbami k úspešnému zahájeniu. Vytvoriť takýto veľký projekt, ktorý bude mat celonárodný rozsah si vyžaduje nielen čas, ale predovšetkým povzbudenie. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné, Matúš 17, 20.