Matka Tereza, patrónka bardejovského hospicu, je svätá! | Slovenská katolícka charita


Matka Tereza, patrónka bardejovského hospicu, je svätá!

pridal: charita | dátum: 30. septembra 2016 | kategória: Aktuality

V tomto období vstúpili do požehnaného diania hospicu tri mimoriadne okolností. Prvou bolo svätorečenie Matky Terezy, druhou je Týždeň dobrovoľníctva a tretia je výnimočný sviatok – Svetový deň hospicov. Tieto udalostí dávajú príležitosť k tomu, aby sme si pripomenuli ako samotný hospic vznikol.

Myšlienka výstavby charitného zariadenia v Bardejove vznikla po obnovení činnosti Farskej charity v roku 1992. Cirkev túto aktivitu uvítala a podporila poskytnutím budovy bývalej školy s pozemkom v Bardejovskej Novej Vsi. Z poverenia košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča sa výstavbou charitného zariadenia začala zaoberať Arcidiecézna charita Košice. Táto konala v úzkej súčinnosti s vtedajším dekanom – farárom Mons. Jozefom Jurkom a skupiny nadšencov z Farskej charity. Po mimoriadne náročnej a zložitej príprave bol položený základný kameň a začalo sa s výstavbou hospicu s kapacitou 20 lôžok. Dielo sa podarilo úspešne dokončiť, skolaudovať a napokon uviesť do prevádzky 1. júla 2003. Výber názvu pre hospic nebol hneď jednoznačný, nakoľko zriaďovateľ hospicu navrhol aj sv. Alžbetu, farská charita nástojila, že by to mal byť hospic Božieho milosrdenstva a napokon bol v hre návrh, ktorý preferoval Matku Terezu. Onedlho po otvorení hospicu v roku 2003 bola Matka Tereza povýšená na blahoslavenú pápežom, sv. Jánom Pavlom II. Čas ukázal, že tento výber bol vzhľadom na jeho poslanie naozaj prezieravý.

V piatok 16. septembra 2016 sa v Bazilike sv. Egídia sa konala ďakovná sv. omša sprevádzaná hudbou a spevom v podaní žiakov a pedagógov Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca. Celebrantom bol Mons. Alojz Tkáč, ktorý stál pri zrode hospicu. Po sv. omši sa uskutočnila Slávnostná akadémia. Táto spočívala z duchovno-kultúrneho pásma zo života svätice. V závere podujatia vystúpila vedúca hospicu Mgr. Martina Proněková, ktorá úprimne poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili o prípravu a priebeh tejto ojedinelej slávnosti. Prítomní mali možnosť prejaviť úctu relikvii sv. Matky Terezy, a všetci dostali aj obrázok s modlitbou k svätici.

Všetky pocty preukázané svätej Matke Tereze by boli zbytočné, keby ľudia dobrej vôle, medzi ktorých patria zamestnanci hospicu, členovia OZ HMT i mnohí dobrovoľníci a sponzori nepokračovali v tom, čo ona začala. Jej celoživotné motto: „Vidieť biedu a konať“, osvojené ďalšími, ktorí sa podieľajú na činnosti bardejovského hospicu a hospicov, či zdravotníctva vôbec, sa stalo nielen nositeľom jej láskyplnej činnosti. Ono je aj nositeľkou myšlienky loga Občianskeho združenia pôsobiacom v hospici s mottom: „S krížom a láskou do domu Božieho“ vyjadrené siluetou domčeka pozostávajúceho z písmena „H“, kríža a srdca, zastrešeného fragmentom z habitu Matky Terezy, tejto nenápadnej, drobnej, ale zato neuveriteľne charizmatickej ženy.