Na ceste za pacientom pomôžu Slovenskej katolíckej charite automobily od Škoda Auto | Slovenská katolícka charita


Na ceste za pacientom pomôžu Slovenskej katolíckej charite automobily od Škoda Auto

pridal: charita | dátum: 14. mája 2020 | kategória: Aktuality

Terénni pracovníci Slovenskej katolíckej charity majú v období pandémie koronavírusu viac práce. V čase, keď sa snažíme minimalizovať fyzický kontakt, zostávajú doma tí najzraniteľnejší, seniori, dlhodobo chorí, opustení a ľudia v hmotnej núdzi, ktorí majú neraz podlomené zdravie. Aby sa nevystavovali riziku nákazy, terénni pracovníci im prinášajú pomoc aj vďaka Škoda Auto Slovensko, a to priamo do ich domovov.

Slovenská katolícka charita musela pre obmedzenia súvisiace s koronavírusom uzavrieť mnohé denné stacionáre pre seniorov. Terénni pracovníci ich však navštevujú v ich domovoch a prinášajú im nevyhnutnú opateru či ochranné a zdravotnícke pomôcky a potraviny. Na nohách sú aj ošetrovateľky Asociácie domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré poskytujú pravidelnú ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť imobilným pacientom, chronicky chorým či pacientom po hospitalizácii v prostredí ich domova. Preprava zamestnancov charity je preto aj dnes obzvlášť dôležitá.

Spoločnosť Škoda Auto Slovensko reagovala na výzvy k solidarite a Slovenskej katolíckej charite zapožičala automobily. Tie budú nápomocné po dobu jedného mesiaca pri vykonávaní charitného diela v Trnave, Košiciach a ich okolí. Ako uvádza prezident Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech, pomoc prichádza v pravú chvíľu: „Len nedávno sa nám totiž pokazil náš automobil, na ktorom jazdia sestry z terénnej zdravotníckej služby ADOS. Každý deň sa potrebujú dopraviť k ľuďom so zdravotnými problémami v Trnave a okolitých obciach. Zapožičané auto nám pomôže zvládnuť obdobie, kým opravíme náš pokazený automobil.“

Na podporu domácej ošetrovateľskej služby poslúži aj automobil venovaný charite v Košiciach. „Sestry domácej ošetrovateľskej starostlivosti denne ošetria desiatky chorých pacientov, ku ktorým sa počas dňa musia rýchlo a bezpečne dopraviť. Automobil Škoda Rapid tak pomôže zvládnuť obdobie, kedy sú kvôli opatreniam obmedzené možnosti prepravy. V mene našich sestier ADOS a tých, ktorým pomáhame, zo srdca ďakujeme za takúto formu pomoci,“ vyslovuje slová vďaky riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio.

„Sme veľmi radi, že vozidlá značky ŠKODA môžu byť užitočné všade tam, kde to je potrebné. Spolu s našimi partnermi sme rôznym organizáciám, krajom či nemocniciam poskytli už takmer 70 vozidiel, vďaka čomu môžu zabezpečovať včasnú pomoc. Autá slúžia napríklad na distribúciu ochranných a zdravotníckych pomôcok, rozvoz obedov či materiálnej pomoci, ale aj na prepravu odobratých vzoriek či humanitárne aktivity. Spolupatričnosť je v súčasnej situácii nesmierne dôležitá, preto chceme v pomoci naďalej pokračovať a s našimi predajcami poskytnúť ešte viac vozidiel tým, ktorí to najviac potrebujú,“ dodáva na záver Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.