Nové číslo časopisu CHARITA 1/2012 | Slovenská katolícka charita


Nové číslo časopisu CHARITA 1/2012

pridal: wp-dev | dátum: 5. apríla 2012 | kategória: Aktuality

Aktuálne číslo časopisu Charita – 1/2012 je venované téme Dar lásky pre Ugandu

Veríme, že Vám časopis ponúkne príležitosť a niekoľko článkov, ktoré priblížia prácu a presvedčia o jej význame, tak ako to cítia zamestnanci Slovenskej katolíckej charity.

Výber z obsahu

  • Aktuality – Centrum pomoci človeku v Novom Meste nad Váhom už slúži občanom
  • Téma – Dar lásky pre Ugandu– výstavba centra pre HIV/AIDS postihnuté deti v Ugande
  • Získať naspäť dôveru obetí – je to najťažšie – rozhovor so sr. Bohdanou o jej poslaní
  • Životné východiská – O duchovnom živote a pastorácii, Iniciatíva Vietnam
  • Spiritualita – Pesnička o konci mladosti
  • SKCH v obrazoch – Uganda
  • Súťaž – Eko-film ku Dňu Zeme

Ďalšie informácie

Najnovšie číslo časopisu Charita – 1/2012, ako aj staršie čísla nájdete v časti Dokumenty.

Časopis Charita

Sekretariát Slovenskej katolíckej charity vydáva časopis s názvom Charita, kde predstavuje nie len svoju činnosť, ale zároveň reaguje aj na aktuálne spoločenské otázky súvisiace so sociálnymi službami a pomocou ľuďom, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Časopis je nepredajný a vychádza vďaka finančnej podpore z projektov SKCH a darcov SKCH. Prostredníctvom diecéznych a arcidiecéznych charít je distribuovaný po celom Slovensku. Náklad každého čísla je 5 000 ks.