Ocenenie za našu pomoc vo Vietname | Slovenská katolícka charita


Ocenenie za našu pomoc vo Vietname

pridal: wp-dev | dátum: 19. mája 2017 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 18. mája 2017 počas slávnostnej promócie udelil rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. medailu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce prezidentovi Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Mons. Štefanovi Sečkovi a generálnemu sekretárovi SKCH Radovanovi Gumulákovi za charitatívne projekty SKCH vo Vietname.

SKCH prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® dlhodobo podporuje vzdelávanie detí v tejto ázijskej krajine. Deti v najmenej rozvinutých častiach krajiny by bez tejto pomoci zostali bez vzdelania. „Toto ocenenie je poďakovaním pre všetkých slovenských adoptívnych rodičov, ktorí už viac ako 20 rokov podporujú vzdelávanie detí zapojených v projekte Adopcia na diaľku®. Zároveň chcem poďakovať všetkým pracovníkom projektu za ich neúnavnú a obetavú prácu,“ uviedol pri tejto príležitosti Radovan Gumulák.

Viac o projekte Adopcia na diaľku® sa dozviete TU!