Petícia za zrovnoprávnenie sociálnych služieb | Slovenská katolícka charita


Petícia za zrovnoprávnenie sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Vážení obcania, milí priatelia,

Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb Slovenskej republiky (APSS SR), ktorá združuje 92 organizácií v rámci celého Slovenska sa na Vás obracia s prosbou podporit petíciu, ktorou chceme dosiahnut zmenu zákona o sociálnych službách.

Petíciou žiadame:

1. Zrovnoprávnit obcanov, ktorým sa poskytujú sociálne služby bez ohladu na to, ci službu poskytuje verejný alebo neverejný poskytovatel a bez ohladu na kraj, v ktorom im je služba poskytovaná.
2. Zrovnoprávnit neverejných poskytovatelov s verejnými, tak aby im boli za rovnaké služby poskytované rovnaké príspevky, lebo sa starajú o obcanov toho istého štátu.

Nový zákon c. 448/2008 o sociálnych službách, ktorý platí od 1.1.2009: – Rozdelil obcanov – prijímatelov sociálnych služieb na dve kategórie. Jednej dotuje sociálne služby takmer v plnej výške, ak ju zabezpecuje verejný poskytovatel. Druhá za sociálne služby musí platit sama, takmer v plnej výške, ak ju zabezpecuje neverejný poskytovatel.
– Zákon neumožnuje obcanovi slobodný výber poskytovatela sociálnych služieb, pod sankciou neposkytnutia príspevku, ak si vyberie iného než ponúknutého poskytovatela.
– Diskriminuje obcanov a aj poskytovatelov sociálnych služieb, lebo jedným neposkytuje rovnaké príspevky a druhým nevytvára rovnaké podmienky na cinnost.

UPOZORNENIE: každá osoba (nad 18 rokov) sa môže podpísat len RAZ, a to bud na vytlacený peticný hárok alebo na internete na stránke Changenetu.

Peticné hárky je možné stiahnut na stránke asociácie a prosíme o ich zaslanie najneskôr však do 1. 5. 2010 na adresu:

APSS SR
Cachtická 17
831 06 Bratislava

Dakujeme.

Peticný výbor:
Milada Dobrotková, Bratislava
Cyril Korpesio, Secovce
Eva Bokorová, Pecenady
Viera Mrázová, Handlová
Pavol Vilcek, Žákovce
Viac na : www.apssvsr.org