PLÁNY OBNOVY KRAJINY SÚ ZÁVISLE OD ÚČASTI HAIŤANOV | Slovenská katolícka charita


PLÁNY OBNOVY KRAJINY SÚ ZÁVISLE OD ÚČASTI HAIŤANOV

pridal: wp-dev | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Caritas Internationalis upozorňuje, že dlhodobá obnova by mala byť založená na miestnych zdrojoch a surovinách a na účasti haitského obyvateľstva. Civilná spoločnosť sa musí postaviť na nohy.

Caritas Internationalis vidí potrebu:
– rýchlych a efektívnych riešení na zastavenie ľudského utrpenia, ktoré dnes ľudia podstupujú: prechodné tábory potrebujú zlepšenie, najmä čo sa týka dočasných prístreší a hygienických zariadení; treba podporiť okolité územia v blízkosti Port au Prince, aby si mohli ľudia hľadali vhodnejšie miesta na život
– plánov zameraných na obnovu krajiny: chronická potravinová neistota sa by sa mala riešiť investovaním do ekonomického rozvoja, živobytia, poľnohospodárstva, politiky zelenej energie a boja proti degradácii životného prostredia a odlesňovaniu.
– ochrany práv žien a detí
– bezplatnej zdravotnej starostlivosti pre najchudobnejších
– reformy spravodlivosti zahŕňajúcu: riešenie korupcie; regulárne voľby v nadchádzajúcom čase; stiahnutie zahraničných jednotiek, keď bude haitská polícia schopná poskytnúť bezpečnosť a zaručiť práva občanov.

Prezident Caritas Haiti Pierre Dumas povedal: „Všetky aspekty zdravia, životného prostredia, vzdelania, vytvárania pracovných možností a rozvoja miestnej výroby treba vziať do úvahy.“
Caritas pracuje v Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goave, Jacmeli, Cayes, Gressier, Mirebalais a Gonaives.

Doteraz sa, podľa členov Caritas, ktorí pracujú na Haiti, investovalo najmenej 12 miliónov dolárov, prostredníctvom ktorých:
– 900 000 ľudí dostalo náradie a stany
– 1 160 000 ľuďom bola poskytnutá zdravotná starostlivosť formou
poskytnutia zdravotníckych pomôcok a základná starostlivosť v nemocniciach – 1 551 599 ľudí dostávalo po dobu dvoch mesiacov pravidelné potravinové zásoby a teplé jedlo
– viac ako 200 000 ľuďom bol umožnený prístup k čistej vode a boli im rozdané hygienické balíčky
– 13 000 detí, starých a zdravotne postihnutých ľudí získalo priestor, kde sa môžu hrať, stretávať, učiť alebo cítiť chránení.