Podpísanie nekorektnej zmluvy či neoverenie si pracovnej agentúry. To sú najčastejšie pasce obchodovania s ľuďmi. | Slovenská katolícka charita


Podpísanie nekorektnej zmluvy či neoverenie si pracovnej agentúry. To sú najčastejšie pasce obchodovania s ľuďmi.

pridal: charita | dátum: 17. októbra 2018 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818), ktorú prevádzkuje Slovenská katolícka charita len od septembra 2018, už pomohla vyslobodiť z nútenej práce v zahraničí 3 ľudí. Obete sú momentálne na Slovensku a prihlásili sa aj do Programu podpory a ochrany obetí.

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. 10. 2018) sa Slovenská katolícka charita (SKCH) pozrela na fungovanie Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818), ktorú prevádzkuje od 1. septembra 2018. Doteraz na nej zaznamenala vyše 20 hovorov a jej význam hodnotí pozitívne. „Prostredníctvom Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi sme identifikovali 3 obete obchodovania. Volali nám ich rodinní príslušníci a bola potrebná rýchla intervencia. Podarilo sa nám kontaktovať policajného pridelenca v Anglicku, ktorý následne komunikoval s lokálnou políciou. V krátkom čase spravili raziu, tieto obete vyslobodili a podarilo sa nám ich navrátiť na Slovensko,“ konštatuje Jana Verdura, manažérka projektu STOP Obchodovaniu s ľuďmi SKCH.

Linku pomoci prevádzkuje Charita nepretržite. Cez pracovné dni na ňu môžu ľudia zavolať a poradiť sa od 8:00 hod. do 20:00 hod. Mimo pracovných hodín je zabezpečený nepretržitý monitoring prichádzajúcich hovorov prostredníctvom záznamníka. Hlavnou úlohou linky je poskytnutie informácií a čo najrýchlejšie sprostredkovanie odbornej pomoci potenciálnej obeti obchodovania s ľuďmi. Skúsená odborníčka Jana Verdura tiež pripomína, že linka funguje aj ako určitá forma prevencie a eliminácie rizík spojenej s prácou v zahraničí. „Dostávajú sa k nám telefonáty, kedy si ľudia overujú informácie týkajúce sa pracovných agentúr, či sú legálne alebo nelegálne.“ Na linke si napríklad ľudia môžu vypočuť odporúčanie, aby si pracovnú zmluvu vždy pred podpísaním dobre prečítali. Aby ju nepodpisovali, ak je pre nich nezrozumiteľná alebo je písaná v cudzom jazyku, ktorému nerozumejú. Pracovníčky linky pomoci tiež radia, aby sa ľudia napríklad snažili získať referenciu na agentúru či firmu, v ktorej plánujú pracovať.

Slovenská katolícka charita v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi poskytuje starostlivosť obetiam už 10 rokov. Pri svojej dlhoročnej systematickej práci, ale aj pri niekoľkomesačnom zastrešovaní linky pomoci sa potvrdzuje, že v boji proti obchodovaniu s ľuďmi je dôležité uvedomiť si, prečo ľudia vycestujú za prácou do zahraničia napriek tomu, že neovládajú cudzí jazyk. Častou motiváciou je vysoký zárobok so zdanlivo jednoduchým zabezpečením cesty a pobytu. Ide najmä o ľudí, ktorí pochádzajú z regiónov, kde je vyššia nezamestnanosť. Mnohí prijímajú takúto prácu kvôli veľmi zlej finančnej situácii, často sú to ľudia so základným či stredoškolským vzdelaním, ktorí sa rýchlo rozhodnú a neoveria si informácie.

Hlavnými partnermi linky pomoci sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.