Seminár "Európsky rok rozvoja 2015 a problémy migrácie" v Ružomberku | Slovenská katolícka charita


Seminár “Európsky rok rozvoja 2015 a problémy migrácie” v Ružomberku

pridal: charita | dátum: 4. septembra 2015 | kategória: Aktuality

Foto: Lenka Berová

V piatok 28.augusta 2015 sa uskutočnil seminár s názvom „Európsky rok rozvoja 2015 a problémy migrácie“, ktorýpripravilo Združenie kresťanských seniorov v spolupráci s inými organizáciami v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podujatie pod záštitou europoslankyne Anny Záborskej bolo zamerané na tému migrácie a rozvojovej pomoci v Európe. Na seminári vystúpila pracovníčka Slovenskej katolíckej charity („SKCH“) v Žiline, kultúrna mediátorka Lenka Berová, ktorá prítomným priblížila projekt pomoci utečencom. Účastníkov oboznámila s činnosťou charitatívnej organizácie v tejto oblasti, predstavila voľnočasové aktivity pre klientov a na príklade príbehov a osobných svedectiev objasnila aj prácu s cieľovou skupinou migrantov.

Prednáška pre seniorov dala podnet na úvahu, že aj keď nevieme často krát pochopiť utečencov, práve starší Slováci sú generácia, ktorá si prežila vojnu a preto by mali byť chápaví.
Lenka Berová uzavrela prednášku citátom matky Terezy: „Som len perom v Božích rukách, ktorým On píše a On koná. Sme len malou kvapkou v mori, ale keby sme neboli tou kvapkou v mori oceán nie je oceánom.“ Berová poprosila a vyzvala seniorov k tomu, aby oni boli tou malou kvapkou a aby týchto ľudí prijali s láskou, úsmevom či jednoducho ich podporili modlitbou.

Počas semináru odznela aj výzva Svätého Otca: „Ježiš Kristus stále čaká, že ho spoznáme v migrantoch a utečencoch, odídencoch a vyhnancoch a aj takto nás volá, aby sme sa delili o svoje zdroje a občas sa aj vzdali niektorých darov, ktoré sme dostali.“

Konferencia Európsky rok rozvoja 2015 a problémy migrácie sa niesla v duchu kresťanskej lásky, na ktorej odzneli zaujímavé myšlienky ako napríklad: „V biblii sa píše, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Teraz nám Pán dáva milosť, aby všetky národy prichádzali k nám, tak im ukážme lásku a prijatie nielen skutkami, ale podporme ich i modlitbou. Pozrime sa na matku sv. Augustína, Moniku, ktorá sa za neho neustále modlila 30 rokov a on sa nakoniec obrátil a našiel Boha. Nikto z nás nevie, kedy modlitbou vyprosím obrátenie človeka.“

Podujatie prinieslo aj návrhy ako utečencom poskytnúť vzdelanie a naučiť ich pracovať. V prípade, že sa situácia v ich krajinách zmení a oni sa budú môcť vrátiť, budú obohatení o poznatky, ktoré môžu šíriť medzi svojimi krajanmi.