SKCH: Charita podporuje vzdelávanie detí utečencov v Libanone | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita podporuje vzdelávanie detí utečencov v Libanone

pridal: wp-dev | dátum: 4. novembra 2015 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 4. november 2015 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) pomáha deťom utečencov v tábore Dbayeh camp v libanonskom Bejrúte a podporuje ich vzdelávanie. Najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku podporuje v spolupráci so sestrami rehoľného rádu Little sisters of Nazareth deti z najchudobnejších rodín prostredníctvom uhrádzania nákladov spojených so školskou dochádzkou v celkovej výške 11 tisíc dolárov.

V tábore Dbayeh v súčasnosti žije 11251 registrovaných utečencov, medzi ktorými je 310 detí v núdzi, ktoré nemajú prístup k základnému vzdelaniu. Škôlka v oblasti bola pred dvoma rokmi zatvorená pre nedostatok finančných prostriedkov. Deťom tým pádom nie je poskytovaná ani základná predškolská výchova a za vzdelaním musia cestovať do privátnych škôl. Doprava do škôl je pre ne častokrát nebezpečná a preto sa rodičia rozhodli voziť deti do škôl osobne. Náklady na každodenné presuny spojené so školských vybavením sú však pre komunitu utečenov finančne náročné a deti do školy v mnohých prípadoch nechodia.
“Slovenská katolícka charita sa rozhodla podporiť školopovinné deti v Bejrúte, pretože si uvedomujeme dôležitosť vzdelania pre budúcnosť krajiny akou je Libanon,” uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

SKCH sa v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska zapája do pomoci vysídleným kresťanom a utečencom na Blízkom východe prostredníctvom viacerých projektov. Charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom na Blízkom východe (najmä zo Sýrie a Iraku), ktorí museli utiecť zo svojich domovov pred hrozbou násilia. Verejnú zbierku je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.