SKCH: Charita vyzbierala takmer 140 tisíc Eur na boj proti chorobe AIDS v Afrike | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita vyzbierala takmer 140 tisíc Eur na boj proti chorobe AIDS v Afrike

pridal: wp-dev | dátum: 1. decembra 2015 | kategória: Aktuality

Bratislava, 1. december 2015 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) vyzbierala do 31. júla takmer 140 tisíc Eur na boj proti chorobe AIDS v Afrike. Charita každoročne podporuje boj proti tejto chorobe na africkom kontinente prostredníctvom zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Vyzbierané prostriedky pomôžu Centru Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, kde sa charita stará o HIV pozitívne deti a Zdravotnému stredisku v Rwande. Z výnosu zbierky SKCH bude financovaná dostavba centra o dom pre chlapcov a rozšíri sa pomoc sestier Pallotínok v Rwande.

Prvý december je na celom svete venovaný spoločnému boju proti AIDS, ktorý si pripomíname ako Svetový deň boja proti AIDS. SKCH sa počas tohto dňa snaží upriamiť pozornosť na africký kontinent, na ktorom je najviac HIV pozitívnych ľudí. Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom HIV pozitívnych. Vďaka výťažku kampane SKCH Pôstna krabička pre Afriku tak môže charita už tretí rok pomáhať projektom v Subsaharskej Afrike, konkrétne centru pre deti s HIV v Ugande a Zdravotnému stredisku v Kibeho na juhu Rwandy. Kampaň začína v čase predveľkonočného pôstu a opisuje zložité osudy afrických detí. Tvárou tohtoročnej kampane bol 11 – ročný HIV pozitívny chlapec z Rwandy.

Keďže Uganda ani Rwanda nepatria medzi krajiny, do ktorých zo Slovenska prúdi rozvojová zahraničná pomoc, oba projekty charita financuje výlučne vďaka podpore darcov zo Slovenska. „Vďaka obetavým dobrovoľníkom a darcom pomáhame v Ugande už viac ako 250 deťom,“ hovorí generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Tento rok počas obdobia pôstu pred Veľkou Nocou poslala SKCH 40 tisíc pôstnych krabičiek do viac ako 630 farností po celom Slovensku. Pôstne krabičky slúžia ako pokladničky na dary a zároveň informujú o živote a problémoch v rozvojových krajinách Afriky. V januári 2013 otvorila SKCH v dedinke Unna na severe Ugandy Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, v ktorom sa stará o siroty a polosiroty s HIV a AIDS a poskytuje im v ich zložitej životnej situácií plnú starostlivosť.