SKCH: Charitné zariadenia bude možné navštíviť počas dní otvorených dverí | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charitné zariadenia bude možné navštíviť počas dní otvorených dverí

pridal: charita | dátum: 10. októbra 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 10. októbra 2014 – Slovenská katolícka charita (SKCH) pomôže v rámci diecéznych a arcidiecéznych charít tisíckam ľudí ročne. V rôznych zariadeniach po Slovensku je možné nájsť pomoc pre opustených, chorých a umierajúcich, starších, ale aj deti a iné skupiny núdznych. Aby tieto zariadenia priblížili svoju činnosť, Charita organizuje dni otvorených dverí, počas ktorých budú priestory prístupné pre širokú verejnosť.

Táto aktivita je organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorý si pripomíname 17. októbra na podnet iniciatívy pátra Josepha Wresinského. OSN ho oficiálne uznala v roku 1992 a jeho cieľom je poukázať na príčiny hladu, chudoby a negramotnosti.

Navštíviť bude možné charitné zariadenia v bratislavskej, spišskej a prešovskej diecéze. „Dni otvorených dverí organizujeme hlavne preto, aby sme ľuďom mohli odprezentovať našu činnosť v praxi. Charita je organizácia, ktorá je tu pre ľudí. Vďaka našim pracovníkom a dobrovoľníkom sme schopní poskytovať služby rôzneho zamerania pre ľudí v núdzi a odkázaných po celom Slovensku a budeme radi, ak sa prídete pozrieť, ako to u nás vyzerá a prebieha,“ poznamenal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Počas dní otvorených dverí bude možné prezrieť si priestory rôznych zariadení, zapojiť sa do športových aktivít, byť prítomný na arteterapii, prezrieť si výrobky z pracovnej terapie, či porozprávať sa s klientmi a ochutnať guláš. Zariadenia sú otvorené v rôznych dňoch, ich zoznam je možné nájsť nižšie.

Bratislava15.10.2014Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko Samária

Bratislava16.10.2014Domov seniorov Charitas

Námestovo13.10.2014Denný stacionár Bl. Zdenky Schellingovej

Žaškov13.10.2014Denný stacionár sv. Kamila

Spišská Nová Ves15.10.2014Dom Charitas sv. Jozefa

Spišský Štiavnik15.10.2014Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár Panny Márie Lurdskej

Lisková15.10.2014Denný stacionár sv. Marty

Ľubica20.10.2014Hospic sv. Alžbety

Prešov17.10.2014Centrum sociálno-poradenských služieb a Pobytové služby