SKCH ďakuje žiakom ZŠ Jakubov za zbierku šatstva pre Sklad solidarity | Slovenská katolícka charita


SKCH ďakuje žiakom ZŠ Jakubov za zbierku šatstva pre Sklad solidarity

pridal: wp-dev | dátum: 20. júna 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita ďakuje žiakom ZŠ Jakubov za zorganizovanie zbierky šatstva, hračiek a vecí do domácnosti pre Sklad solidarity v rámci akcie “2 týždne charity”, ktorá prebehla na ich škole v júni tohto roku. Pracovníci charity podporili túto akciu aj ich prednáškou o aktivitách a činnosti SKCH na ZŠ Jakubov, kde sa snažili žiakom vysvetliť základnú myšlienku pomoci SKCH núdznym, tým, ktorí to najviac potrebujú tu na Slovensku i v zahraničí. Sme radi, že žiaci boli veľmi vnímaví a aktívne sa zapájali do diskusie o potrebe pomoci a veríme, že práve takéto aktivity nám pomôžu spoločne nasledovať myšlienku Byť blízko pri človeku.