SKCH otvorila svoje brány počas podujatia Kapitulské dvory | Slovenská katolícka charita


SKCH otvorila svoje brány počas podujatia Kapitulské dvory

pridal: wp-dev | dátum: 30. septembra 2015 | kategória: Aktuality

Bratislavčania a návštevníci mali v sobotu 26. septembra možnosť nazrieť do inak uzamknutých priestorov nádvorí a záhrad cirkevných a súkromných domov na Kapitulskej ulici.

Charita sprístupnila verejnosti dvor, záhradu pod mestskými hradbami a kaplnku v suteréne budovy v čase od 10.00 do 18.00 hodiny. Zamestnanci SKCH pripravili pre návštevníkov zaujímavý a pestrý program, ktorý pozostával z prehliadky Krížovej cesty od umelca Fera Guldana na schodisku charitnej budovy, výstavy fotografií zo Sýrie alebo ukážky tradičných orientálnych výrobkov klientky projektu Rafael Elham z Iránu. Počas podujatia mohli návštevníci v priestoroch SKCH ochutnať pravý arabský čaj a tradičné pochutiny z Afganistanu, Somálska a Iraku. Program katolíckej charity bol počas Kapitulských dvorov obohatený aj o maľovanie Henou na ruku a predvádzanie trikov v podaní azylanta zo Sýrie. Dobrovoľníčka Zuzka viedla lekciu základov arabského jazyka, popri ktorej tiež porozprávala zaujímavosti o arabskom písme. Svoj nevšedný príbeh cesty na Slovensko rozpovedal návštevníkom Rohullah z Afganistanu. Celodenný program zakončilo multimediálne pásmo, ktoré tematicky priblížilo projekty SKCH pomoci utečencom a obetiam obchodovania s ľuďmi.

História Kapitulskej ulice siaha až do 14. storočia a preto patrí medzi najstaršie ulice v Bratislave. Dom Slovenskej katolíckej charity je neskorogotická poschodová stavba z 15. storočia. Budova prešiel častými prestavbami v 16. a 18. storočí. Z obdobia gotiky sa zachovali iba hlavné nosné múry. Na prízemí stavby sú zachované renesančné klenby – valená klenba v priechode, pruská klenba ukončujúca priechod, valené klenby s krížovou a lunetovou klenbou v uličnej časti. Barokové pruské klenby sa nachádzajú v priestore dvora. Suterén je gotický a zaklenutý valeným oblúkom.