SKCH pomáha krajinám východnej Afriky postihnutými hladomorom | Slovenská katolícka charita


SKCH pomáha krajinám východnej Afriky postihnutými hladomorom

pridal: wp-dev | dátum: 20. júla 2011 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu je možné dobrovoľným príspevkom

na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 178.

Názov účtu je Slovenská katolícka charita.

SKCH vopred ďakuje všetkým darcom za ochotu pomôcť.

Krátka reportáž odvysielaná v spravodajstve televízie LUX.

Zdroj: TV LUX