SKCH pomáha maloletým utečencom už štvrtý rok | Slovenská katolícka charita


SKCH pomáha maloletým utečencom už štvrtý rok

pridal: wp-dev | dátum: 20. júna 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 20. júna 2014 – Slovenská katolícka charita (SKCH) už štvrtý rok pomáha maloletým utečencom bez sprievodu, ktorí z rôznych dôvodov boli nútení opustiť krajinu pôvodu a začať nový život v úplne neznámom prostredí. Tu im SKCH podáva pomocnú ruku a prostredníctvom tímu odborných pracovníkov im pomáha zahájiť úspešný proces integrácie v novej krajine.

“V rámci projektu Bakhita IV. naši odborní pracovníci pravidelne navštevujú Detský domov v Medzilaborciach, kde sú maloletí cudzinci umiestňovaní. Deti totiž, či už v krajine pôvodu alebo počas cesty na Slovensko, musia čeliť množstvu špecifických stresových faktorov. Pri príchode bývajú dezorientované, často krát v šoku po dlhom cestovaní a odlúčení od blízkych. Naším cieľom je zmierniť ich strach a čo najviac im pomôcť žiť dôstojný život,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Tím odborných pracovníkov tvorí psychológ, sociálny poradca a pedagóg. Jeho úlohou je naučiť deti základy bežnej komunikácie potrebnej k zvládaniu každodenných situácií. „Psychológ s deťmi vykonáva relaxačné, protistresové a terapeutické sedenia, sociálny poradca sa snaží maloletým cudzincom priblížiť slovenskú kultúru prostredníctvom kreatívnych a športových aktivít, výletov či exkurzií, “ vysvetlila projektová manažérka Andrea Boboková. Svetový deň utečencov je vhodnou príležitosťou vzbudiť zvýšený záujem verejnosti o problematiku maloletých utečencov.

SKCH sa projektom Bakhita venuje maloletým utečencom už štvrtý rok. Prostredníctvom neho pomohla už desiatkam detí, ktoré sa bez sprievodu rodičov ocitli na našom území. Aktuálny projekt nadväzuje na tri úspešné predchádzajúce projekty v oblasti podpory, integrácie a práce s maloletými utečencami na Slovensku. Ich úspešná integrácia ostáva i naďalej aktuálnou a pretrvávajúcou výzvou.

Svetový deň utečencov bol vyhlásený na 20. júna valným zhromaždením OSN v decembri roku 2000. Jeho cieľom je upozorniť širokú verejnosť na existenciu utečencov medzi nami a upriamiť pozornosť na ich životné podmienky.

Projekt Bakhita dostal svoj názov podľa svätej Bakhity, patrónky migrantov a obetí obchodovania, ktorú ako deväťročnú uniesli obchodníci s otrokmi a nikdy viac už neuzrela svojich najbližších. Prežila 12 rokov v otroctve, bola päťkrát predaná novým majiteľom a zažila kruté zaobchádzanie. Projekt je finančne podporovaný Ministerstvom vnútra SR z programu Solidarita a riadenie migračných tokov a je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.