SKCH: Žiaci zo základnej školy na severe Ugandy si mailujú so žiakmi v Košiciach | Slovenská katolícka charita


SKCH: Žiaci zo základnej školy na severe Ugandy si mailujú so žiakmi v Košiciach

pridal: wp-dev | dátum: 18. decembra 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 18. decembra 2013 – Základná škola v dedinke Unna na severe Ugandy má už tri mesiace novú počítačovú miestnosť. V rámci projektu YouDoToo podporeného organizáciou UNESCO ju v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) otvoril Úrad vlády Slovenskej republiky 16. septembra 2013. Začiatkom decembra sa ukončila prvá fáza projektu.

„Cieľom projektu bolo prispieť k naplneniu dvoch miléniových rozvojových cieľov, konkrétne sprístupniť vzdelávanie a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, a tak prispieť k celkovému rozvoju ekonomicky znevýhodnených oblasti Ugandy,“ uviedla projektová koordinátorka Úradu vlády SR Mária Jedličková.

Žiaci z miestnej školy, pre ktorých je predovšetkým projekt určený, majú k dispozícii 23 počítačov. Lektori SKCH sa žiakom venovali v predpoludňajších hodinách. Riaditeľ školy dokonca zaradil informatiku ako nový predmet do vyučovacieho procesu a výsledky z tohto predmetu budú mať žiaci zaznamenané aj na vysvedčeniach. Popoludní kurz navštevovali miestni učitelia. Vyškolení pedagógovia získali certifikáty a sami sa budú venovať aj údržbe počítačov.

„Základná škola v Unne je školou s najlepším technickým vybavením v širokom okolí. Študujú tu však najmä deti z veľmi chudobných rodín, ktoré od septembra vďaka nášmu projektu majú šancu naučiť sa pracovať s počítačom a získať vedomosti, ktoré by im inak škola ponúknuť nemohla,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Vďaka novému predmetu sa viac ako 350 miestnych žiakov naučilo pracovať s myšou, klávesnicou, internetom, , či jednoduché prezentácie. S nadšením si vymieňajú korešpondenciu s rovesníkmi zo Základnej školy Bukovecká v Košiciach a dokonca užhlasovali aj o najkrajšie kresby slovenských žiakov a naopak, ugandské deti tiež nakreslili obrázky, o ktorých zase hlasovali deti v Košiciach.

O význame aj takejto formy pomoci hovorí mail Mushu, jedného z účastníkov počítačového kurzu: „Vedomosti, ktoré som vďaka projektu získal, sú ako rieka, ktorá nikdy nevyschne. Verím, že ich budem vedieť využiť aj v praktickom živote. Ďakujem za tento projekt a možnosť zapojiť sa“.

Po troch mesiacoch, 6. decembra sa tak úspešne ukončila prvá fáza projektu YoDoToo. Miestne deti majú až do konca januára prázdniny, ale potom sa do počítačovej miestnosti opäť vrátia a budú v získavaní počítačovej gramotnosti pokračovať. Venovať sa im budú učitelia, ktorí sa školili počas trvania projektu.

Pri tejto príležitosti Úrad vlády usporiadal v stredu 18.12.2013 o 9.45 hodine v novej budove ÚV SR vernisáž putovnej výstavy fotografií pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý zároveň odovzdal šek na sumu 5 000 Eur Slovenskej katolíckej charite na podporu ďalších projektov.

Úrad vlády SR, Slovenská katolícka charita