SKCH: Žiada poslancov, aby neschválili novelu zákona o sociálnych službách a chystá protest | Slovenská katolícka charita


SKCH: Žiada poslancov, aby neschválili novelu zákona o sociálnych službách a chystá protest

pridal: wp-dev | dátum: 23. novembra 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 23. novembra 2013 – Slovenská katolícka charita (SKCH) sa spolu s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a ďalšími organizáciami v utorok chystá protestovať proti schváleniu novely zákona o sociálnych službách. V liste adresovanom poslancom NR SR žiada, aby novelu zákona vrátili späť ministerstvu práce na prepracovanie. Vláda totiž podľa Charity nesplnila predvolebný sľub, že odstráni nespravodlivosť vo financovaní sociálnych služieb.

Dôvodom protestu je, že novela neodstránila nespravodlivosť vo financovaní starostlivosti o odkázaných občanov, ktorí sú v samosprávnych a neštátnych zariadeniach. Protestné zhromaždenie sa začne o 11:00 pred budovou NR SR,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Negatívnym dopadom súčasnej úpravy zákona je, že samosprávy pre nedostatok peňazí neprispievajú na starostlivosť o všetkých odkázaných občanov v neštátnych zariadeniach, ale často iba na sotva polovicu ich kapacity. Ostatní občania si tak u neštátneho poskytovateľa akým je napríklad aj Charita, musia doplácať za túto službu z vlastného vrecka napriek tomu, že právo na rovnakú starostlivosť všetkým občanom garantuje Ústava SR bez ohľadu na to, akého poskytovateľa si občan vyberie.

SKCH vidí problém aj vo financovaní opatrovateľskej služby. Z celkového počtu 2890 slovenských miest a obcí poskytuje opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti iba 969 z nich. V zvyšných takmer dvoch tisíckach obcí sa tak seniori opatrovateľskej služby nedočkajú. „Toto nevyrieši jednorazový projekt z eurofondov, seniorov bude pribúdať, je potrebné myslieť na to, ako garantovať financovanie starostlivosti o odkázaných seniorov dlhodobo,” konštatoval Radovan Gumulák. Vláda chce totiž výpadok financií v opatrovateľskej službe riešiť jednorazovým projektom z eurofondov, po dvoch rokoch, teda po skončení projektu, sa však problém s financovaním opäť prejaví.

Charita upozorňuje aj na to, že novela zákona veľmi poškodí deti do 18 rokov so zdravotným postihnutím, ktoré už nebudú môcť byť prijímané do domovov sociálnych služieb s celoročným pobytom. Je to problematické najmä pre autistov, u ktorých zmena prostredia môže viesť k zhoršeniu agresívnych prejavov a lekári im striedať prostredie z tohto dôvodu vyslovene neodporúčajú. Ďalším problémom je umiestňovanie matiek s deťmi, ktoré nie sú obeťami násilia, do útulkov. Tie sú totiž plné psychicky chorých ľudí, ľudí bez domova a ľudí po výkone trestu, čo SKCH pre matky s deťmi nepovažuje za vhodné prostredie.

Napriek tomu, že bola Charita spolu s ďalšími organizáciami prizvaná do pracovnej skupiny na prípravu novely zákona o sociálnych službách na ministerstve práce, návrhy týkajúce sa financovania sociálnych služieb, ktoré predkladali, sa do novely nedostali. „Už päť rokov počúvame sľuby o tom, že dôjde k zmene. Vidíme preto už len túto jedinú možnosť ako vyjadriť našu nespokojnosť. Stále dostaneme tú istú odpoveď, že nie sú peniaze. To máme povedať bezvládnym seniorom a ľuďom s postihnutím v našich zariadeniach, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť, že na ich starostlivosť nie sú peniaze?“ pýta sa Radovan Gumulák. Protestné zhromaždenie je preto poslednou možnosťou, ako na spomínané problémy upriamiť pozornosť a pokúsiť sa zastaviť spornú novelu .