Školenie fundraisingu naplnilo očakávania | Slovenská katolícka charita


Školenie fundraisingu naplnilo očakávania

pridal: wp-dev | dátum: 5. októbra 2016 | kategória: Aktuality

V utorok, 4. októbra 2016, sa zástupcovia diecéznych a arcidiecéznych charít stretli v Žiline, kde spoločne rozšírili a prehĺbili svoje poznatky v oblasti fundraisingu. Kurz Fundraising pre začiatočníkov zorganizovalo Oddelenie komunikácie a PR Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu. Zúčastnilo sa ho 21 účastníkov, ktorí pricestovali do Žiliny zo všetkých kútov Slovenska.

Upršané počasie neubralo účastníkom z energie a nadšenia s ktorým prišli na kurz. V doobednom bloku prednášok bolo najskôr potrebné objasniť základné pojmy a dostať sa do problematiky. Spoločne s lektorom Eduardom Marčekom sa prítomní pozreli na fundraisingové prostredie na Slovensku. Užitočné informácie poskytli aj rôzne prieskumy a štatistiky, ktoré ukázali, pozíciu SKCH v porovnaní s inými organizáciami, či aký je profil darcov na Slovensku. Všetky veľké aktivity potrebujú plánovanie. Inak tomu nie je ani pri fundraisingu. Značná časť bloku bola preto venovaná strategickému plánovaniu. Po obednej prestávke nasledovala ďalšia časť kurzu. V tomto bloku sa na miesto prednášajúceho postavila lektorka Katarína Bartovičová. Účastníci sa dozvedeli viac o individuálnom darcovstve, budovaní vzťahov s darcami a prepojení fundraisingu a komunikácie. Veľký úspech mala časť prednášky, v ktorej mali prítomní možnosť zhliadnuť úspešné a veľmi inšpiratívne kampane iných organizácii pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí. Tie vystriedali príklady kampaní zahraničných charít. Zástupcovia charít si z kurzu odniesli nie len nové vedomosti a poznatky, ale aj praktické rady ako zlepšiť svoje stránky, aby boli pre darcov zrozumiteľné.

Celý kurz sa niesol vo veľmi dobrej atmosfére. Množstvo informácií a príkladov z praxe rozprúdilo diskusiu o tom, kam sa môže SKCH posunúť. Účastníci nabrali inšpiráciu a motiváciu, ako sa zlepšiť. Pevne veríme, že informácie a rady padnú na úrodnú pôdu a pomôžu našej organizácii stále rásť.

Naše poďakovanie patrí Biskupskému úradu v Žiline za poskytnutie priestorov a Dicéznej charite Žilina za prípravu občerstvenia počas prestávok.