Skús Nový rok privítať inak. Zapáľ spolu s nami ohňostroj solidarity. | Slovenská katolícka charita


Skús Nový rok privítať inak. Zapáľ spolu s nami ohňostroj solidarity.

pridal: charita | dátum: 20. decembra 2018 | kategória: Aktuality

Vieš si predstaviť koniec starého roka bez kupovania petárd, delobuchov či balónov šťastia? My, v Slovenskej katolíckej charite, áno. Osláv spolu s nami príchod roku 2019 čarovnejšie, ekologickejšie a solidárnejšie. Nevyhadzuj peniaze do vzduchu, cez Ohňostroj solidarity vieš pomôcť a potešiť ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. Nestrácajme čas, buďme solidárni k tým najbiednejším. Namiesto prchavej a chvíľkovej radosti, pomôž núdznemu oveľa viac. Aj drobné za prskavku môžu zmeniť život ľudí už v budúcom roku.

Slovenská katolícka charita spúšťa 20. decembra 2018, počas Medzinárodného dňa ľudskej solidarity, Ohňostroj solidarity 2018. Pomyselný virtuálny ohňostroj môže namiesto zábavnej pyrotechniky „zapáliť“ ktokoľvek, kto nie je ľahostajný voči utrpeniu chorých, opustených, týraných či chudobných na Slovensku.

Peniaze plánované na kúpu prchavej prskavky, ohňostroja či balóna šťastia ponúka Charita radšej darovať tým najbiednejším, u ktorých vie peniaze využiť efektívnejšie a dlhodobejšie. Na Slovensku pomáha biednym už vyše 90 rokov a denne sa Charita stará o 23 000 klientov. „Charita stojí pri ľuďoch, ktorí sú v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Solidarita znamená pre nás byť s človekom naplno, podeliť sa s tým, čo máme. Pritom nejde len o finančnú podporu, odbornú starostlivosť, ale aj o spoločný čas,“ vysvetľuje Erich Hulman generálny sekretár SKCH. Zložitá definícia účinnej sociálnej práce je podľa sociálnej pracovníčky Soni Pobieckej z Trnavskej katolíckej charity vlastne jednoduchá. „Podstata solidarity je vlastne o budovaní vzájomných vzťahov. Byť solidárny znamená pre mňa nielen dávať, ale aj prijímať. Nikam sa nepohneme, ak neporozumieme a neotvoríme sa podstate vzťahov,“ hovorí skúsená odborníčka, ktorá sa napríklad starala o klienta Jara, bývalého väzňa. Na slobode nemal žiadne zázemie, v bubline mimo reality žil štvrť storočie.

Prispieť môžete do konca roka buď na účet verejnej zbierky Blízko pri človeku: SK78 1100 0000 0029 4846 3092, VS 500 alebo môžete dobrý skutok realizovať aj zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS (medzera) DOBRO na tel. číslo 877 (cena je 2,00 €). Viac o siedmych príbehoch, ktorým z tmy na svetlo pomohla pomocná ruka v štýle charitnej lásky, aj s ďalšími informáciami o spôsoboch darovania, nájdete na webovej stránke www.blizkopricloveku.sk

Charita dar použije pre deti bez rodinného zázemia, ženy a matky v krízových situáciách, nevyliečiteľne chorých či ľudí túžiacich vyhrať boj so svojimi závislosťami. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

foto: pexels.com