Slovenská katolícka charita bojuje v Ugande s negramotnosťou | Slovenská katolícka charita


Slovenská katolícka charita bojuje v Ugande s negramotnosťou

pridal: wp-dev | dátum: 11. septembra 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, foto: Margita Kačányiová

Slovenská katolícka charita (SKCH) prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® a vďaka adoptívnym rodičom – zapojeným slovenským darcom a darkyniam podporuje momentálne stovky detí v štyroch krajinách: v Indii, Albánsku, vo Vietname a na Haiti. Najbližšou krajinou, kde bude charita odstraňovať negramotnosť a podporovať vzdelávanie (nielen HIV-pozitívnych) sirôt, bude Uganda.

Uplynulý víkend si celý svet pripomínal Medzinárodný deň gramotnosti. SKCH aktívne pracuje na odstránení negramotnosti a podpore vzdelávania prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák odôvodňuje toto rozhodnutie: „Takmer polovica konfliktami ovplyvnených krajín je domovinou detí, ktoré nechodia do školy. V sub-saharskej Afrike opustí základnú školu každý rok zhruba 10 miliónov detí. A tie, čo ju dochodia, majú väčšinou problémy s počítaním, čítaním, písaním.“

Nedávno výsledkami svojho prieskumu upozornila africká skupina Uwezo na fakt, že hoci sa kvantita poskytovaného vzdelania a počet škôl v Keni, Tanzánii a Ugande zvyšuje, kvalita je stagnujúca. „Niekedy netreba vynakladať viac prostriedkov na logistické zabezpečenie vzdelania a rátať postavené školy či nakúpené lavice, ale zamyslieť sa nad tým, či sú v danom regióne kvalifikovaní pedagógovia a v konečnom dôsledku – či sú deti schopné čítať a písať. Ich koncentrácia sa na štúdium však priamo závisí od toho, či sú zdravé a nakŕmené. Ak trpia ochorením AIDS, nemajú dostatočne pestrú stravu a do školy by mali chodiť niekoľko kilometrov pešo – je veľká šanca, že učivo nezvládnu a ostanú negramotné. Charita sa snaží túto situáciu na severe Ugandy riešiť práve rozvojovým projektom, ktorý je financovaný z výťažku pôstnokrabičkovej kampane,“ dodal Gumulák.

Slovenskí darcovia a darkyne sa zo stránky www.charita.sk pravidelne dozvedajú – ako sú použité financie z pôstnokrabičkovej kampane, ktorá na Slovensku prebehla túto jar po prvý raz. Do konca júna prebiehal v severougandskom meste Adjumani monitoring a výber desiatok detí, ktoré by mali do centra nastúpiť. Situácia v tejto oblasti nie je jednoduchá (v minulosti túto oblasť sužovala dlhoročná občianska vojna, dnes takmer každú rodinu postihol vírus HIV a ochorenie AIDS). Laická misionárka a spolupracovníčka SKCH Margita Kačányiová informuje: „Samotný dom pre desiatky ugandských sirôt bol dokončený, momentálne sa pracuje na dostavbe domu pre medzinárodných dobrovoľníkov a spolupracovníkov charity. Centrum v Adjumani bude pozostávať zo sirotinca, školy, ošetrovne, vývarovne, nebude chýbať ani miesto pre modlitbu a duchovnú obnovu.“ Charita plánuje po dostavaní centra pre HIV-pozitívne siroty rozšíriť práve na oblasť Adjumani svoj projekt s dlhoročnou tradíciou – Adopcia na diaľku®, aby bolo týmto osirelým chlapcom a dievčatám zabezpečené vzdelávanie.