Spolupráca SKCH v Keni: zvyšujeme potravinovú bezpečnosť | Slovenská katolícka charita


Spolupráca SKCH v Keni: zvyšujeme potravinovú bezpečnosť

pridal: wp-dev | dátum: 9. augusta 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: Anna Bartošová

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa začiatkom leta 2011 zapojila do pomoci krajinám východnej Afriky, ktoré zasiahli obrovské suchá a vlna hladomoru. V roku 2012 aktivity pokračujú už nie promptnou humanitárnou pomocou, ale najmä premyslenou rozvojovou spoluprácou v kenskom okrese Kericho.

Pod zámerom projektu SKCH v KeniZlepšenie živobytia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva v Keni“, finančne podporeného z prostriedkov SlovakAid, si možno predstaviť všetko možné. Keď ideme v pátraní viac do hĺbky, ide v podstate o zlepšenie potravinovej bezpečnosti, prístupu k bezpečnej vode, hygieny a zdravotného stavu komunít v obvode Sigowet v okrese Kericho. Dôležité bude zvýšiť poľnohospodársku produkciu a trvalo udržateľné využívanie pôdy v oblastiach Kaplelartet a Kebeneti, ale zároveň chrániť životné prostredie. Konkrétnymi aktivitami, školeniami a zapojením miestnych ľudí do priebehu procesu to môže viesť k úspešným výsledkom.

Ešte stále je pomoc Slovenska Keni potrebná

Projektová koordinátorka SKCH Anna Bartošová opisuje život dvoch domácich kmeňov Kikuju a Kalengin, živiacich sa poľnohospodárstvom: „Život na vidieku je pomalý a na hranici biedy – obyvatelia nemajú elektrinu, vodu získavajú z prameňa, alebo zachytávajú dažďovú, chodia bosí. Svoje tradičné hlinené domy so strechou zo suchej trávy rozdeľujú na dve miestnosti: obývačku a kuchyňu. Vnútri je tma a dym, ťažko sa dýcha. Niektorí majú pri dome latrínu (z vrecoviny, pripevnenej o štyri konáre okolo diery v zemi), no väčšina z nich chodí vykonávať svoje potreby len tak voľne do buši. Ich každodenná strava pozostáva zo sádrovitej hmoty – kukuričnej kaše ugali, občas zo sladkých zemiakov a bieleho čaju. Pri výnimočnej príležitosti si doprajú vajce natvrdo.“ A hoci kenský okres Kericho môžu náhodní okoloidúci prirovnať k „zelenému raju“ či „centru čajových plantáží“ – ľuďom z tejto oblasti stále treba pomáhať. Zeleň totiž nie je znakom a úroda samozrejmosťou celého regiónu!

K pretrvávajúcim problémom v Keni patrí nedostatok vody, no najmä prehlbovanie klimatických zmien z dôvodu odlesňovania. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák objasňuje situáciu: „Miestni ľudia potrebujú zohnať drevo ako palivo pre domácnosti. A keďže dostatočne nie sú zabezpečené pozemkové práva a vyjasnené vlastníctvo pôdy – rúbe a ťaží sa kdekoľvek. Africké lesy miznú rýchlejšie než v iných častiach sveta. Máloktorí Keňania si pre nízku vzdelanostnú úroveň uvedomujú dôležitosť lesov (a svoju závislosť na nich) pri pestovaní plodín – pre schopnosť regulovať prietoky vody a zachytávať zrážky. A to už nespomíname vyčíňajúce choroby či opätovnú medzikmeňovú neznášanlivosť, keďže sa v krajine blížia voľby.“

Vyškolení Keňania budú školiť krajanov

Slabá úroda a nedostatok potravín je výsledkom minuloročného extrémneho sucha v dôsledku vynechania obdobia dažďov, plus neefektívneho plánovania, vyplývajúceho z nedostatočných znalostí, ako aj nevyužívania miestnych vedomostí, ktorými by sa dosiahlo zvýšenie produkcie a najmä plodinovej rozmanitosti.

Dvojročný projekt SKCH predstavuje zlepšenie v oblasti potravinovej bezpečnosti pre celkom dvanásť obcí kenského okresu Kericho s piatimi tisíckami prijímateľov našej pomoci. V prvej fáze sa vyselektovalo zo šiestich dedín tristo najzraniteľnejších domácností, ktorým potom charita distribuovala také sorty semien, ktoré odolajú suchu (proso, cirok, ale aj manioc, čo je ideálna plodina v časoch globálneho otepľovania). V rámci komplexného vzdelávania inštruktorov boli vyškolené už štyri desiatky záujemcov v oblasti trvalo udržateľného poľnohospodárstva. “Toto číslo však z desiatok vzrastie na stovky, keďže každý inštruktor je povinný ďalej vyškoliť desať ďalších miestnych farmárov. Takto aj samotní domáci zabezpečujú udržateľnosť projektu – svojou aktivitou a ochotou posúvať vedomosti v komunite. Niektoré informácie pritom nepočujú prvý raz, najmä v oblasti pestovania plodín si len oprašujú spôsoby, ktoré používali ich predkovia – len ich kolonialisti zrušili či obmedzili (napríklad na monotónne pestovanie kukurice),” dodáva projektová koordinátorka SKCH Anna Bartošová.

Prvá stovka farmárov už profituje z poznatkov, ktoré si osvojili počas praktických ukážok rastlinného hospodárstva, ďaších 130 Keňanov bolo vyškolených v oblasti chovu malých hospodárskych zvierat. Školenia sa dotýkajú aj oblasti hygieny a sanitácie, projektovej realizácie, plánovania a veľmi dôležitej časti – budovania mieru.

Zlepšenie životnej úrovne kenských farmárov

Na vybraných pozemkoch zriadili terénni pracovníci kenskej, švajčiarskej a slovenskej charity, ktoré sú partnerskými organizáciami v tomto projekte, ukážkové polia – cvičiská, na ktorých sa uskutočňujú predvádzacie školenia hospodárenia s plodinami, najmä ukážky pestovateľských praktík pre príjemcov takejto podpory a členov komunity. „Ukazujeme im, ako dokázať veľké veci na minimálnom kúsku miesta a za maximálneho využitia stekajúcej vody (ako v prípade kruhovej mandala-záhrady či poschodového ‘multi-storey‘ záhona). Veď taký ‘multi-storey‘ záhon je vlastne polyetylénové vrece hliny s otvormi po stranách!

Ak už miestni farmári na takomto cvičisku vidia a vedia – ako pripraviť a správne využiť vyvýšené či terasovité záhony, ako správne vytvoriť a používať kompost – aplikácia na vlastných políčkach je jednoduchšia a úrody je hneď dostatok, dokonca viac-krát do roka,“ predpokladá úspech projektu, podporeného finančne zo zdrojov SlovakAid, jeho projektová koordinátorka SKCH Anna Bartošová.

Aj rodina Davida Kipsang Chepkwonyho, zapojená do tohto projektu, si živobytie zabezpečuje poľnohospodárstvom. Vďaka tréningom trvalo udržateľného poľnohospodárstva a darovanej závlahovej súprave v rámci projektu charity bude môcť dopestovať a dodávať čerstvú ekologicky vyprodukovanú zeleninu aj počas suchých mesiacov na miestnom trhu. Slovenská pracovníčka charity počas svojej májovej monitorovacej cesty v okrese Kericho (v obciach Kiptere, Kaplelartet a Kebeneti) stretla prvé rodiny, ktorým sa vďaka tomuto projektu zmenil i zlepšil život. Biskup diecézy Kericho Mons. Emanuel Okombo je vďačný za takýto typ rozvojovej spolupráce a venuje obrovskú pozornosť implementácii tohto projektu – veď ide o pozdvihnutie životnej úrovne celej jeho komunity.