Spoznali krásu Rajeckých Teplíc | Slovenská katolícka charita


Spoznali krásu Rajeckých Teplíc

pridal: charita | dátum: 29. septembra 2016 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 22. septembra 2016 navštívili klientky spolu s pracovníčkami projektovej kancelárie Projektu Rafael III. v Žiline kúpeľné mesto Rajecké Teplice. Už počas cesty v autobuse sa vďaka pripraveným textom spoločne dozvedeli viac o slovenských kúpeľoch, ako aj o histórii Rajeckých Teplíc. Prvou významnou zastávkou na ich trase bolo Dopravné múzeum v priestoroch železničnej stanice, kde klientky zaujal elektrický model železnice zobrazujúci okolie Žiliny. Zamestnanec múzea im bližšie vysvetlil fungovanie železnice, a na spomenutom modeli aj prakticky predviedol, ako funguje parný stroj, či jednotlivé výhybky.

Z múzea sa spoločne premiestnili do kúpeľného parku, a potom do vstupných priestorov kúpeľného domu Aphrodite a Hotela Aphrodite Palace, ktorý obsahuje prvky arabskej architektúry. Následne sa poprechádzali okolo jazierka s Rybárskou baštou, kačkami a labuťami. Po dobrom obede sa porozprávali pri káve a zákusku. Cestou na autobus sa ešte stihli zastaviť pri maličkom neogotickom Kostolíku Navštívenia Panny Márie a novom veľkom farskom Kostole Božského srdca Ježišovho v jeho susedstve. Spoločne strávený deň v čisto ženskom kolektíve sa všetkým účastníčkam veľmi páčil a veria, že sa im ho podarí zopakovať.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.