Svetový deň migrantov a utečencov - Migranti a utečenci sú pre nás výzvou | Slovenská katolícka charita


Svetový deň migrantov a utečencov – Migranti a utečenci sú pre nás výzvou

pridal: wp-dev | dátum: 18. januára 2016 | kategória: Aktuality

„Migranti a utečenci sú pre nás výzvou. Evanjeliovou odpoveďou je milosrdenstvo“, takto znie celý názov posolstva, ktoré Svätý otec František adresoval veriacim pri príležitosti Svetového dňa migrantov a utečencov. V tomto roku si ho celá katolícka cirkev pripomenula v nedeľu 17. januára 2016.

Tradíciu Svetového dňa migrantov a utečencov zaviedol pápež Benedikt XV. v roku 1914. Reagoval tak na vypuknutie prvej svetovej vojny, a pri tejto príležitosti v Taliansku po prvý krát vymenoval biskupa, ktorý mal na starosti utečencov. Jeho želanie, aby sa Svetový deň migrantov a utečencov pripomínal každý rok, našlo podporu aj u jeho nástupcov na Petrovom stolci.

V aktuálnom posolstve pre 102. Svetový deň migrantov a utečencov Svätý otec František konštatuje, že: „Tragické príbehy miliónov mužov a žien každodenne vyzývajú medzinárodné spoločenstvo stojace pred vzniknutými neakceptovateľnými humanitárnymi krízami v mnohých oblastiach sveta.“ Pričom pápež zdôraznil, že „migranti sú naši bratia a sestry, ktorí hľadajú lepší život ďaleko od chudoby, hladu, vykorisťovania a nespravodlivého rozdelenia zdrojov planéty, ku ktorým by mali mať všetci rovnaký prístup.“

Ako cestu a možné riešenie pre veriacich v tejto zložitej a častokrát náročnej situáciu ponúka evanjeliovú odpoveď, ktorou je milosrdenstvo. „V prvom rade je milosrdenstvo darom Boha Otca, ktorý nám zjavil vo svojom Synovi: milosrdenstvo prijaté od Boha v nás vyvoláva pocit radostnej vďačnosti za nádej, ktorá pred nami otvára tajomstvo vykúpenia Kristovou krvou. Táto nádej potom živí a posilňuje solidaritu voči blížnym ako nevyhnutnú odpoveď na Božiu nezištnú lásku, „rozliatu v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5). Každý z nás je skutočne zodpovedný za svojho blížneho: sme strážcami svojich bratov a sestier, kdekoľvek žijú. Starostlivosť o dobré osobné vzťahy a schopnosť prekonávať predsudky a obavy – to sú základné prísady pestovania kultúry stretnutia, aby sme boli ochotní druhým nielen dávať, ale aj od nich prijímať. Pohostinnosť totiž žije z dávania a prijímania.“

V závere posolstva sa pápež obracia priamo na migrantov a utečencov zo slovami povzbudenia: „Nedajte si vziať nádej a radosť zo života, prameniace zo zakúsenia Božieho milosrdenstva zjavujúceho sa v ľuďoch, ktorých stretnete na svojich cestách!“

Slovenská katolícka charita pokračuje od 1. decembra 2015 v integračnom projekte Rafael III. Projekt pokračuje v poskytovaní komplexných služieb s cieľom integrovať osoby s medzinárodnou formou ochrany v troch slovenských mestách Bratislava, Žilina a Košice. Vďaka tomu je blízko pri ľudoch, ktorý boli nútení pre vojenské konflikty, náboženské prenasledovanie, či iné hrozby opustiť svoj domov.

Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.