Svetový deň utečencov | Slovenská katolícka charita


Svetový deň utečencov

pridal: charita | dátum: 21. júna 2022 | kategória: Pomoc utečencom

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov vyzýva Caritas Europa tých, ktorí rozhodujú v EÚ, aby zabezpečili bezpečné cesty, dôstojné prijatie a integračnú podporu pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú útočisko v EÚ, bez ohľadu na krajinu ich pôvodu. Ako ukazuje pozitívna odozva tých, ktorí utekajú z Ukrajiny, kde je politická vôľa, tam je cesta.

Celosvetovo bolo v roku 2022 v dôsledku konfliktov, násilia, porušovania ľudských práv a prenasledovania v krajinách ako Etiópia, Burkina Faso, Mjanmarsko doteraz násilne vysídlených viac ako 100 miliónov ľudí – rekordné číslo predstavujúce 1 % svetovej populácie. Ľudia neberú rozhodnutie opustiť rodnú krajinu na ľahkú váhu – skôr je to často otázka prežitia.

“Moje deti v Somálsku vždy hovoria o výbuchoch a teroristických útokoch, ktoré stále pretrvávajú 30 rokov od začiatku vojny. Preto som prišiel do Belgicka a rád by som ich (moje deti) priviedol sem.”Ali Adan Osman, žiadateľ o azyl v Belgicku, ktorý dostáva pomoc od Charity Belgicko

“Keď som si uvedomil, že moja dcéra sa bojí opustiť pivnicu v Kyjeve, aby sa najedla v našej kuchyni, trvalo mi len pár minút, kým som sa rozhodla odísť z Ukrajiny.” Yevheniia Bondarenko, zamestnankyňa belgickej telefonickej linky pomoci Charity pre Ukrajinu

Viac ako 1,5 milióna ľudí na celom svete potrebuje presídlenie, čo je kľúčový nástroj na záchranu života, ktorý má priviesť utečencov do krajiny, kde získajú dlhodobú ochranu. V roku 2021 však bolo prostredníctvom presídlenia alebo humanitárneho prijatia do EÚ prijatých len približne 20 000 utečencov.

Vyzývame európske krajiny, aby zvýšili mieru presídľovania a umožnili bezpečnejšie cesty do Európy. Ide o globálnu solidaritu, keďže krajiny v blízkosti konfliktných oblastí už roky prijímajú takmer 90 % vysídlených ľudí z celého sveta, a to aj napriek mnohým domácim problémom, ktoré sa len zhoršili rastúcou potravinovou neistotou a problémami dodávateľského reťazca v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

“Múry a ploty na hraniciach sa nemôžu stať normou. Ľudia v pohybe by nemali byť vnímaní ako hrozba a tlačenie na našich hraniciach sa musí okamžite zastaviť. Namiesto toho naliehame na európskych lídrov, aby poskytli humánnu odpoveď pre všetkých“ uviedla Maria Nyman, generálna sekretárka Caritas Europa.

Bezprecedentná reakcia a okamžitý politický akt solidarity voči tým, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, vzbudzuje nádej, že keď bude existovať politická vôľa, možno vynaložiť neuveriteľné úsilie na uľahčenie prístupu k ochrane a podporu plnej účasti utečencov v spoločnosti v súlade s hodnotami EÚ. Utečenec je utečenec a toto nie je čas na to, aby sme obmedzili záväzok Európy chrániť utečencov.