Tri ocenenia za sociálnu službu pre Charitu | Slovenská katolícka charita


Tri ocenenia za sociálnu službu pre Charitu

pridal: charita | dátum: 7. októbra 2021 | kategória: Aktuality

Charita je služba lásky k človeku bez ohľadu na jeho vierovyznanie či pôvod. Napĺňanie charitnej služby je však závislé od konkrétnych ľudí a ich odhodlania. Sme preto veľmi radi, že sa nám aj tento rok podarilo získať niekoľko ocenení. Potvrdzujú, že pracovať v Charite je nielen práca, ale poslanie, a že výsledky, ktoré po nás ostávajú, majú svoju hodnotu.

Ocenenie za činnosť v sociálnej oblasti si tento august a september prevzali hneď niekoľkí zamestnanci (arci)diecéznych charít na Slovensku. Ceny sú pre nás veľkým zadosťučinením za roky práce a nádejou, že pomáhajúca profesia získava aj na Slovensku viditeľnejšie postavenie.

Ocenenie Sociálny čin roka
Helena Paňková, riaditeľka domova na polceste

17. ročník podujatia Sociálny čin roka, ktorý sa uskutočnil 9. septembra, bol dôvodom pre radosť v Gréckokatolíckej charite Prešov. Helenka Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny, prevzala z rúk Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka jedno z ocenení, ktoré zviditeľnili celkovo 33 jednotlivcov a kolektívov z celého Slovenska pracujúcich na poli sociálnej práce. Špeciálna kategória, v ktorej ocenenie vyhrala, niesla názov Sociálny čin roka. Na ocenenie ju navrhla priamo Štátna tajomníčka ministerstva Sociálnych vecí Soňa Gaborčáková.

PhDr. Helenka Paňková vedie Dom sv. Fastíny vo Svidníku a spolu s kolegyňami sa jej darí pomáhať ženám, ktoré sa musia vyrovnávať s bolestnou minulosťou. Mnohé boli zneužívané, podľahli drogám a nedarilo sa im vymaniť zo života na ulici. V zariadení gréckokatolíckej charity našli útočisko a láskavú oporu od Helenky a jej tímu, ktorá ich vedie k aktivite a motivuje, aby sa nevzdávali aj napriek ťažkému osudu. S prijímateľkami založila spevácky zbor Faustínky a vydali hudobno-slovné CD s rusínskymi piesňami. Zúčastnili sa Dukelského behu mieru a v spolupráci s mestom Svidník ušili aj športové tašky pre účastníkov. Ako predajcovia sa pravidelne zúčastňujú mestských vianočných trhov, organizovali podujatia a vyrábali aj hračky a suveníry pre miestne turistické a informačné centrum.

K oceneniu Heleny Paňkovej sa vyjadrila aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová: “Sme na ňu hrdí, nie len za toto ocenenie, ale aj preto, že ju poznáme a toto ocenenie bolo už len spečatením uznania práce, zanietenia, energie a človečiny, ktorú dáva do svojej práce.” (zdroj FB)

Helenke srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou z tak významného ocenenia!

Foto: FB stránka Milana Krajniaka, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

Manažér v sociálnych službách DOBRÉ SRDCE
Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity

V septembri 21.9. oceňovali ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti aj na slávnostnom galavečere v bratislavskej Starej tržnici. Národnú cenu starostlivosti DOBRÉ SRDCE si domov odniesli víťazi v 9 kategóriách z celého Slovenska, medzi nimi aj riaditeľ Spišskej katolíckej charity. Pavla Vilčeka vybrala odborná porota spomedzi nominovaných na cenu v kategórii Manažér v sociálnych službách. Ocenenie prevzal pokorne so slovami: “Toto ocenenie nie je ani tak o mne, ale skôr o tých všetkých, ktorí slúžia.”

PhDr. Ing. Pavol Vilček pracuje v Spišskej katolíckej charite už 13 rokov. Pod jeho vedením spravuje spišská charita desiatky zariadení a služieb, vďaka ktorým získavajú nádej, povzbudenie a konkrétnu pomoc tisícky núdznych. Dlhodobo sa angažuje v nastaveniach podmienok financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a upozorňuje na nedostatky tohto systému s cieľom zabezpečiť̌ lepšie pracovné prostredie svojim zamestnancom a zvýšiť̌ kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Gratulujeme a ďakujeme za starostlivé vedenie!

Najvyššie ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja
Juraj Barát, riaditeľ Diecéznej charity Nitra

V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 16. augusta 2021 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ocenenia boli odovzdané osobnostiam za rok 2020, ale dodatočne kvôli pandémii aj za rok 2019. Medzi ocenenými bol aj náš riaditeľ Diecéznej charity Nitra Ing. Mgr. Juraj Barát. Zlatú plaketu si prevzal za zásluhy a osobný prínos v oblasti charity a sociálnej práce a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí.

Juraj Barát stál pri zrode Diecéznej charity v Nitre v roku 1990 a dodnes ju riadi. Bol členom výkonného výboru Caritas Europa, generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity, riaditeľom Depaul Slovensko n.o. (bratislavskej nocľahárne pre ľudí bez domova), ako aj zariadenia sociálnych služieb Promeritae quieti sv. Svorada v Nitre. Angažoval sa pri integrácii asýrskych kresťanov na Slovensku a v minulosti koordinoval aj práce na medzinárodných humanitárnych projektoch na Ukrajine, Balkáne, v Južnom Sudáne, Pakistane, či v Keni. 

Podieľal sa na príprave legislatívy pre neziskové organizácie, dobrovoľníctvo, vzdelávanie a zmenu sociálneho systému na Slovensku. Ako člen Sociofóra a odborných komisií mal účasť na tvorbe nových modelov práce detských domovov, hospicovej starostlivosti či práce s ľuďmi bez domova. Pôsobí v Predsedníctve Platformy mimovládnych a rozvojových organizácií Slovenska, ktoré zastupoval aj v platforme európskych rozvojových a humanitárnych organizácií Concord.

Pánovi Barátovi srdečne gratulujeme!