Úspešný ročník kampane Detský čin pomoci vyzbieral viac ako TRI TONY balíčkov pre rodiny v núdzi | Slovenská katolícka charita


Úspešný ročník kampane Detský čin pomoci vyzbieral viac ako TRI TONY balíčkov pre rodiny v núdzi

pridal: charita | dátum: 9. novembra 2015 | kategória: Aktuality

Zdroj: www.erko.sk

Vyhodnotenie kampane Detský čin pomoci 2015 sa uskutočnilo v piatok 6. novembra 2015 a prekvapilo úžasnými výsledkami. Detská organizácia eRko ďakuje všetkým zapojeným za ich nasadenie a pomoc. Koordinátorka kampane a metodička organizácie Ivka Kačurová hovorí: „V tomto roku sa do našej každoročnej kampane zapojilo 3 503 detí a dospelých zo 100 obcí Slovenska, a dokonca aj jedna rodina z Anglicka. Počas októbrového mesiaca sa nám podarilo zaslať slovenským núdznym rodinám balíčky pomoci s trvanlivými potravinami, oblečením, školskými pomôckami, či drogériovým tovarom s celkovou hmotnosťou viac ako tri tony. Aj prostredníctvom tohto činu pomoci sme objavovali posolstvo lásky a milosrdenstva.“

Šesťstoosemdesiatjeden vedúcich detských spoločenstiev eRka, ale i učiteľov z 13 zapojených škôl motivovalo deti k skutkom nezištnej pomoci počas celého októbra heslom Pošlime balíček pomoci. Stretávanie sa detských skupín na tému milosrdenstvo vyvrcholilo do veľkej akcie. Deti v rámci kampane vytvorili a zaslali viac ako 230 balíčkov s trvanlivými potravinami, školskými či hygienickými potrebami pre núdzne rodiny z rôznych regiónov Slovenska. Túto akciu uskutočnilo eRko v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorej terénni pracovníci identifikovali adresátov pomoci a pomohli s distribúciou balíčkov od detí. Deti do balíkov okrem praktických vecí zabalili aj svoj list, kresbu či milý odkaz, ktorým chceli adresovanej rodine vyjadriť spolupatričnosť a duchovnú blízkosť. Na mnohých miestach zorganizovali členovia a sympatizanti eRka väčšie zbierky potravín v kostoloch a okrem zadelených núdznych rodín potraviny venovali aj iným organizáciám, či charite v ich meste.

Počas októbra vyzvalo eRko svojich členov a sympatizantov i k šíreniu úcty voči utečencom a migrantom a k modlitbe za nich. Niektorí členovia zaslali na sekretariát hnutia svoje balíčky solidarity. Tie pracovníci eRka doručia do neštátneho domova pre utečencov v Rakúsku a tiež na slovinsko-rakúsku hranicu.

Sprievodnou akciou Detského činu pomoci bolo aj zbieranie plastových vrchnáčikov. Vrchnáčiky zo zberných miest, ktorými je napríklad aj obchodná sieť DM Drogerie markt, neskôr využívajú firmy, ktoré finančne prispievajú na zdravotnú pomoc pre deti s vážnymi zdravotnými problémami. Deti ich vyzbierali v rámci Detského činu pomoci 2015 viac ako 200 kilogramov. Na zbieranie vrchnáčikov upozorňuje eRko prostredníctvom kampane Detský čin pomoci zvlášť v októbri, no ľudia, ktorým sa táto myšlienka páči, môžu takýmto užitočným spôsobom separovať odpad počas celého roka.

Akcia Detský čin pomoci vznikla v roku 2000 z potreby viesť deti k všímavosti voči potrebám druhých. V projekte nejde len o veľké činy, ale aj o výchovu k zodpovednosti a osobnej iniciatíve cez konanie každodenných menších skutkov pomoci. Deti so svojimi vedúcimi počas kampane absolvovali tri stretká k téme milosrdenstvo.