V Trnave na charite repasujú nábytok, reštartujú tak životy ľudí bez domova | Slovenská katolícka charita


V Trnave na charite repasujú nábytok, reštartujú tak životy ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 12. januára 2023 | kategória: Aktuality

Ľudí bez domova bude v tomto roku Trnavská arcidiecézna charita začleňovať do spoločnosti vďaka projektu Nábytková banka. Pod vedením tímu odborníkov budú v stolárskej dielni opravovať nábytok, ktorý následne poslúži ďalším núdznym.

Novou aktivitou nadväzuje Trnavská arcidiecézna charita na sociálne služby, ktorými už ľuďom bez domova pomáha. Po kontakte priamo v teréne (služba streetwork), po poskytnutí základných potrieb (denné nízkoprahové centrum) a sprevádzaní k životnej zmene (špecializované sociálne poradenstvo), je pracovná terapia ďalším dôležitým krokom, ktorý pomáha pri návrate z ulice.

Zo stovky kandidátov vyberú osem
Repasovať nábytok budú klienti pod dohľadom inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Samotnej práci predchádzajú rozhovory so sociálnymi pracovníkmi a psychologičkou. Ľudia, ktorí sú dlhodobo bez práce, totiž stratili pracovné návyky aj sebadisciplínu. „Dali sme si za cieľ, že oslovíme sto ľudí, ktorí žijú na ulici. Mladých a ľudí v strednom veku, ktorí majú potenciál posunúť sa ďalej. Z nich by sme do pilotnej časti projektu chceli zapojiť osem ľudí,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka Soňa Pobiecka. Podľa nej by najväčšou motiváciou pre klientov mohla byť túžba patriť do komunity, v ktorej vypočujú ich problémy a zároveň vytvárať hodnoty. „Veríme, že účasť na takejto aktivite ich bude napĺňať po ľudskej aj psychickej stránke, aby mohli napredovať a v budúcnosti sa zamestnať.“

Práca spája
Projekty, ktoré spájajú prácu s ľuďmi v núdzi a zároveň ekologicky zhodnocujú staré veci, fungujú úspešne aj v zahraničí. Charita sa rozhodla ísť cestou repasovania nábytku, pretože ho už takmer desať rokov poskytuje ako formu pomoci mamám samoživiteľkám, seniorom, či rodinám, ktoré žijú v neistých podmienkach. Podľa Patrika Bellaya, koordinátora projektu Nábytková banka, sa pri práci s klientmi lepšie nadväzujú vzťahy. „Práca je skvelá cesta, ako si získať dôveru. Človek sa pri nej otvorí viac, ako pri rozhovore v kancelárii,“ vysvetľuje Bellay. Za repasovanie nábytku plánuje charita klientom poskytnúť stravovacie poukážky, v budúcnosti aj symbolickú plácu. „Aj preto hľadáme lokálne firmy, podnikateľov, ktorí by chceli projekt Nábytkovej banky podporiť,“ dodáva Patrik Bellay.

DARINA KVETANOVÁ

Informácie o projekte

Projekt „Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave“ realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií nájdete na www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk

Pomôcť môžete darovaním náradia

Máte vo vašej pivnici alebo na povale náradie, ktoré už nevyužijete? Darujte ho Trnavskej arcidiecéznej charita a pomôžte rozbehnúť projekt Nábytkovej banky. Potrebujeme: skrutkovače, pílky na drevo a kov, svorky, štetce, špachtle a škrabky, oceľové drôtenky, nožíky a orezávače, meradlá, kliešte a kombinačky, zámočnícke, sklenárske aj gumené kladivá, teplovzdušné pištole, hodinárske sady náradia, lekárske striekačky, ihly a skalple, skrutky a klince rôznych veľkostí a v neposlednom rade, pracovné stoly so zverákom. Náradie môžete priniesť do Trnavy, na Hlavnú 43 do komunitného centra Špitálik. Dohodnite sa, prosím, telefonicky na čísle 0940 601 716.