Zapojte sa do súťaží v rámci EU roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami | Slovenská katolícka charita


Zapojte sa do súťaží v rámci EU roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

pridal: charita | dátum: 4. júla 2012 | kategória: Aktuality

Ocenenia Európskeho aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sú primárne inšpirujúce iniciatívy, ktoré podporujú aktívne starnutie a solidaritu medzi generáciami.

Ocenenia sú pre iniciatívy v členských štátoch EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Finalisti z každej kategórie budú pozvaní na ceremoniál odovzdávania cien v Bruseli.

Názov

Cieľ

Cieľové publikum

Uzávierka

súťaž generations@school

Propagácia dialógu medzi staršími a mladšími ľuďmi v škole

Žiaci a starší ľudia

30. júna 2012

Ocenenia Pracovné miesta pre každý vek

Zlepšenie podmienok pre starších pracovníkov

Zamestnanci, odbory, neziskové organizácie podporujúce lepšie pracovné podmienky

1. septembra 2012

Ocenenia Sociálnych podnikateľov

Rozširovanie príkladov a modelov sociálneho podnikania

Jednotlivci vedúci spoločenské zmeny s cieľom zvládnuť problémy starnutia a posilnenia solidarity medzi generáciami.

1. septembra 2012

Ocenenia spravodajstva o starnutí a vzťahoch medzi generáciami (ocenenia žurnalistov)

Informovanie verejnosti o problémoch a riešeniach

Žurnalisti

1. septembra 2012

Ocenenia Za prostredia priateľské k veku

Vytváranie lepšieho životného prostredia pre starnúcu spoločnosť

Miestne a regionálne orgány

1. septembra 2012

Príbehy zo života

Zdieľanie inšpirujúcich príbehov o aktívnych starnúcich ľuďoch

Mladí a starí spoločne predkladajú inšpiratívne príbehy o aktívnom starnutí

1. septembra 2012

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené všeobecné a špecifické pravidlá pre každú kategóriu. Príspevky budú prijaté len ak budú odoslané prostredníctvom prihlasovacieho formulára (add hyperlink) do uzávierky určenej pre príslušnú kategóriu (pozrite vyššie uvedenú tabuľku).

Pre viac informácií o súťaži generations@school a Príbehy zo života, choďte na http://www.historypin.com/gats/sk/page/generations-school-project-contribute-content a http://www.historypin.com/gats/sk/page/life-stories/.

Viac info nájdete na http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=sk