Záujemci sa stále môžu zapojiť k vzdelávaniu o cirkulárnej ekonomike | Slovenská katolícka charita


Záujemci sa stále môžu zapojiť k vzdelávaniu o cirkulárnej ekonomike

pridal: charita | dátum: 11. mája 2023 | kategória: Aktuality

Staňte sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie! Dozviete sa viac o tom, ako cirkulárna ekonomika funguje a dostanete šancu vytvoriť projekt, ktorý pomôže nielen našej planéte, ale bude mať aj sociálny rozmer.

Záujemci o vzdelávací program “Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie” – majú ešte možnosť prihlásiť sa do programu a to do 17.mája dopoludnia na emailovej adrese liskova@charita.sk.

Pozývame však aj širokú verejnosť, či pracovníkov charity zúčastniť sa prvého stretnutia toto programu, ktoré sa uskutoční18. mája a bude sa venovať téme životného cyklu produktu.  Zúčastniť sa môžu ktoréhokoľvek stretnutia, ktoré ich zaujme. Je potrebné sa tiež do 17. mája prihlásiť na rovnakej emailovej adrese liskova@charita.sk

Miesto konania stretnutí: Priestory SKCH na Kapitulskej 308/18 v Bratislave. 

Termíny a témy jednotlivých stretnutí vzdelávacieho programu:

18.5. 2023 17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Životný cyklus produktu (dopad výrobného procesu a odpadov na životné prostredie)

1.6. 2023 17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Konzum (ekologická stopa jednotlivca, trvalo udržateľné životné štýly, Zero Waste workshop)

14.6. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Cirkulárna ekonomika a inklúzia (princípy cirkulárnej ekonomiky a inklúzie, návrh projeku v oblasti cirkulárnej ekonomiky a inklúzie)

29.6. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Spolu pre cirkulárnu ekonomiku (možnosti  riešenia  diskriminácie, exklúzie)

21.9. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Byť ambasádorom pre cirkulárnu ekonomiku (vízia, rola ambasádora, komunikačné techniky, storytelling)

5.10. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia/spoločenské stretnutie)
Téma: Šírenie odkazu o cirkulárnej ekonomike a inklúzii, slávnostné ukončenie (marketingové a PR nástroje)

Prednášajúci: Lucia Lišková, Jana Urbanová, Petra Slezáková, Ján Košta.