Žilinskí študenti pripravili v škole zbierku pre utečencov | Slovenská katolícka charita


Žilinskí študenti pripravili v škole zbierku pre utečencov

pridal: wp-dev | dátum: 16. novembra 2015 | kategória: Aktuality

Žiaci gymnázia sv. Františka v Žiline sa minulý týždeň zapojili do projektu Euroscola. Projekt ponúkol na spracovanie niekoľko oblastí. Študenti si vybrali tému o utečencoch, pri ktorej ju mali za úlohu rozpracovať a poskytnúť Európskemu parlamentu návrh riešenia tejto problematiky.
Žiaci vytvorili organizačný tím zložený z 20 ľudí, ktorý na škole vyhlásil materiálnu a potravinovú zbierku pre utečencov. Informácie o tom čo sa zbiera a kde môžu priniesť darované predmety oznamovali študenti po jednotlivých triedach. Žiaci následne celý týždeň prinášali oblečenie, hračky a jedlo, ktoré po ukončení zbierky roztriedili a rozdelili príslušným organizáciám zapojených do aktivít pre utečencov.
Študenti odovzdali žilinskej charite trvanlivé potraviny a hygienické potreby zo zbierky, za čo sme im v mene Slovenskej katolíckej charity vďační. Klienti (utečenci a azylanti) žiakom poďakovali odkazom v arabčine, čím mladí ľudia zo Žiliny naplnili slová o vzájomnej solidárnosti s prenasledovanými.