ZÍSKAJTE AJ VY VĎAKA CHARITE KĽÚČ K DOBRU | Slovenská katolícka charita


ZÍSKAJTE AJ VY VĎAKA CHARITE KĽÚČ K DOBRU

pridal: wp-dev | dátum: 17. decembra 2010 | kategória: Aktuality

SO SRDCOM DOKORÁN


BLÍZKO PRI ČLOVEKU

Slovenská katolícka charita (SKCH) pozýva všetkých divákov k sledovaniu charitatívneho koncertu s názvom „Kľúč k dobru“, ktorý odvysiela 19. decembra 2010 (nedeľa) o 20.15 hod. Televízia LUX. Ide o exkluzívny záznam z medzinárodného koncertu European Zero poverty Caritas concert v Celje (Slovinsko), nad ktorým prebral záštitu predseda Európskeho parlamentu pán Jerzy Buzek.

Koncert je súčasťou kampane „Aby človek nebol sám“, ktorú SKCH odštartovala ako podnet pre kvalitnejšie prežívanie adventu a začínajúceho cirkevného roka. Slovenskí diváci sa môžu počas vysielania koncertu zapojiť do zbierky pre hospice, a to zaslaním sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena Darcovskej SMS správy je 1 €. Finančný výťažok, získaný prostredníctvom darcovských DMS správ, bude použitý na úhradu nákladov na paliatívnu starostlivosť o ľudí v terminálnom štádiu života v hospicoch SKCH. Ide o ľudí, ktorí nemajú dostatočné prostriedky na to, aby si mohli dovoliť túto starostlivosť. Cieľom celej kampane je, aby každý človek mohol dôstojne prežiť posledné dni svojho života a pritom nebyť sám.

Zaslaním DMS správy podporíte tieto konkrétne hospice: Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.

Pripojte sa k nám, sledujte výnimočný koncert a získajte tak kľúč k dobru, kľúč od brány nových nádejí pre ľudí, pre ktorých život nekončí, veď večný život sa tu len začína.

Viac informácií nájdete na www.darcovskasms.sk alebo www.europomoc.sk.

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 1 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS CHARITA (DMS medzera CHARITA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.darcovskasms.sk.

je medzinárodná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv k ich užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov.