Život utečenca na Slovensku | Slovenská katolícka charita


Život utečenca na Slovensku

pridal: wp-dev | dátum: 23. júna 2015 | kategória: Aktuality

Foto: Ivana Gregorová, SKCH Žilina

Vo štvrtok 18. júna 2015 sa študenti gymnázia v Kysuckom Novom Meste zúčastnili interaktívnej prednášky na tému „Život utečenca na Slovensku“ v podaní klienta Slovenskej katolíckej charity („SKCH“) z Ugandy. Klient SKCH navštívil gymnázium v sprievode sociálnej pracovníčky a pre študentov si pripravil prezentáciu o svojej krajine s mnohými obrázkami. Prezentácia podnietila žiakov k aktívnej diskusii o prírodných krásach, rôznorodosti Afriky a jej súčasných problémoch. Príbeh utečenca zaujal publikum gymnázia a študenti boli zvedaví najmä na to, ako sa utečencovi páči na Slovensk a či už ochutnal bryndzové halušky.
Druhá časť prednášky bola venovaná prevažne problematike utečencov a diskusii o problémoch, pre ktoré sú nútení opúšťať vlastné krajiny a žiadajú o medzinárodnú ochranu v iných krajinách ako napríklad Slovensko. Študenti diskutovali aj o tom, aký je rozdiel medzi utečencom a ekonomickým migrantom. Diskusia sa medzi mladými ľuďmi na gymnáziu niesla v uvoľnenej a pozitívnej atmosfére. SKCH mohla prostredníctvom svojich aktivít v oblasti pomoci utečencom obohatiť mladých ľudí v Kysuckom Novom Meste.