POMOC UTEČENCOM

Konflikt na Blízkom východe pretrváva už šiestym rokom. Radikálne hnutie Islamský štát vraždí každého, kto neprijme islamskú vieru, vyvlastňuje majetky a ničí cirkevné pamiatky. Brutálne vraždenie vyhnalo z domovov neuveriteľné množstvo ľudí v Sýrii a Iraku. Podľa štatistík Organizácie spojených národov sa celkovo muselo presídliť takmer 9 miliónov ľudí. Vyše jeden a pol milióna utečencov utieklo do Libanonu, podobný počet do Turecka, takmer 800-tisíc do Jordánska, vyše 100-tisíc do Turecka. Okrem nich je mnoho ľudí vnútorne presídlených v Sýrii a Iraku. Mnoho núdznych našlo bezpečné útočisko v severnej časti Iraku, v regióne Kurdistanu. Tam im poskytuje pomoc viacero medzinárodných organizácií, vrátane Charity (siete Caritas).

Vzhľadom na neutíchajúci konflikt je veľmi náročné uskutočňovať projekty na obnovu bývania, miest, kultúry či ekonomiky. Avšak je potrebné postarať sa o ľudí, ktorí utiekli zo svojich domovov a zostali úplne odkázaní na pomoc druhých. Bohatí ľudia zo Sýrie a Iraku migrovali do krajín, kde je mier. Stredná vrstva sa stala chudobnou a chudobní úplne biednymi bez možnosti postaviť sa na vlastné nohy. Je mimoriadne dôležité zabezpečiť pre týchto ľudí pokrytie základných ľudských potrieb, aby mali kde skloniť hlavu, čoho sa napiť, najesť, mať možnosť umyť sa. Tak isto je nutné pamätať na sociálne potreby, vzdelanie, psychologickú a zdravotnú pomoc. Preto plánuje Slovenská katolícka charita (SKCH) realizovať v spolupráci s miestnymi partnermi projekty na pokrytie rôznych oblastí núdze. Aby mohli presídlenci a utečenci žiť dôstojný život, aby z detí utečencov nevyrástla stratená generácia.