100 ročné olivovníky opäť prinesú úrodu | Slovenská katolícka charita


100 ročné olivovníky opäť prinesú úrodu

pridal: charita | dátum: 31. októbra 2019 | kategória: Humanitárna pomoc

Príbeh a dejiny obcí Bashiqa a Bahzani v roku 2014 výrazne ovplyvnil Islamský štát. Vypálil obrovské množstvo olivovníkov, ktorých plody znamenali pre miestnych obyvateľov prácu, slušný život a perspektívu. Výstavbou studní chceme vrátiť to, čo vojna vzala.

Projekt zabezpečí výstavbu troch studní s pitnou vodou, systém potrubí s celkovou dĺžkou 3 300m na rozvod vody zo studní, ktoré zabezpečia dostatok pitnej vody pre obce. Každá studňa bude mať vlastný naftový generátor na elektrickú energiu pre ponorné čerpadlo a celá studňa bude chránená murovaným prístreškom, ktorý zabráni jej poškodeniu alebo odcudzeniu.

Keďže obce sa pred útokom Daesh venovali pestovaniu olív, dostatok pitnej vody podporí aj pestovateľské aktivity miestnych obyvateľov. Súčasťou projektu budú preto aj školenia zamerané na ochranu vodných zdrojov, pestovateľské aktivity a taktiež budú realizované prednášky zamerané na dôležitosť hygieny a pitného režimu pre učiteľov a študentov druhého stupňa ZŠ. Projekt je realizovaný s miestnym partnerom Shingala Azad NGO so začiatkom 1.10.2019 a plánovaným dokončením 30.9.2020. Výstavba studní v Bashiqa a Bahzani financuje SlovakAid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Ďakujeme, že spolu môžeme pomáhať ľuďom v núdzi.

Súčasná situácia v obrazoch