Darujte 2% Charite | Slovenská katolícka charita
           
               

Darujte 2% Charite

Pre neziskový sektor sú 2 percentá z daní veľmi dôležitý príjem, bez ktorého nevieme plniť si svoje poslanie. Vďaka Vašej podpore budeme môcť pokračovať v dlhodobej a citlivej pomoci, ktorou predchádzame životu na ulici, zabraňujeme detstvu bez vzdelania a živoreniu na pokraji ľudskej dôstojnosti. 

Zmiesť chudobu zo sveta nie je možné, my však veríme, že každý život a každý úsmev sa počíta. A tak i Vaše 2 %. Pridajte sa k našej pomoci a umožníte nám i naďalej meniť osudy ľudí na miestach, kde len zdanlivo niet východiska.

Ďakujeme! Vďaka vašej podpore môžeme byť blízko pri človeku.

Slovenská katolícka charita získala v roku 2020 vďaka Vašim 2% z daní – 21 610 € na pomoc ľuďom v núdzi

V roku 2020 sa nám podarilo

55 000 školských pomôcok a elektroniky

Vďaka 11. ročníku Zbierky školských pomôcok sme zozbierali nové a použité, no zachovalé školské pomôcky, tablety a notebooky, ktoré sme distribuovali do rodín a škôl.


Vzdelávanie pre 6 500 detí

Zabezpečením školských pomôcok a identifikovaním detí z najchudobnejších rodín na Slovensku aj v zahraničí, ktorým následne poskytujeme dlhodobú pomoc a podporu, napomáhame rásť Slovensku a mladej uvedomelej generácii.  


105 ton potravinovej a hygienickej pomoci

Vďaka partnerom a darom do potravinovej zbierky sme v období pandémie, kedy mnohí prichádzali o svoje živobytie a istoty, neustále distribuovali potravinovú pomoc a hygienické potreby ľuďom, ktorých pandémia zasiahla najviac.


5 000 rúšok rodinám a seniorom

Počas pandémie sme spojili sily a spoločne s dobrovoľníkmi a pracovníkmi farských charít sme ušili a distribuovali  rúška ako základnú ochranu pred koronavírusom rodinám v segregovaných oblastiach a zariadeniam pre seniorov.


500 dobrovoľníkov

Oslovili sme ľudí po celom Slovensku a zapojili ich do charitnej pomoci ľuďom v núdzi. Aj s ich pomocou sme dokázali koordinovať najväčšiu zbierku pomôcok pre deti z chudobných rodín a najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku.


59 farských charít

Naďalej pracujeme na zcitlivovaní spoločnosti voči ľudskému utrpeniu a chudobe. Aby bola pomoc čo najcitlivejšia a aby sme mohli čo najlepšie identifikovať potrebu pomoci, zakladáme po celom Slovensku tzv. Farské charity, čím rozširujeme charitnú „záchrannú“ sieť pomoci. 


60 000 km na cestách

Na cestách k núdznym sme strávili nemálo hodín a kilometrov. Prinášali sme potravinovú a hmotnú pomoc, zdravotné pomôcky, pomôcky pre deti, aby sa mohli ďalej vzdelávať.