Darujte 2% Charite | Slovenská katolícka charita
           
               

Darujte 2% Charite

Slovenská katolícka charita sa aj v roku 2020 uchádza o 2% z vašich daní.

Vyberte si možnosť, ktorá sa vám páči

Nezáleží na tom, či daruješ dva alebo dve. Nech si z východu, stredu alebo zo západu Slovenska, hlavne, že máš srdce na pravom mieste. Daruj nám svoje 2 % a buď s nami SRDCOM CHARIŤÁK.

571 stiahnutí

423 stiahnutí

Zmiesť chudobu zo sveta nie je možné, my však veríme, že každý život a každý úsmev sa počíta. A tak i Vaše 2 %. Pridajte sa k našej pomoci a umožníte nám i naďalej meniť osudy ľudí na miestach, kde len zdanlivo niet východiska.

Ďakujeme! Vďaka vašej podpore môžme byť aj v roku 2020 blízko pri človeku.

Slovenská katolícka charita pomáha viac ako 90 rokov prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi na celom Slovensku:

  • Vo viac ako 230 charitných zariadeniach poskytujeme pomoc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, rodičom v krízových situáciách a ľuďom bez domova.
  • Rozvíjame projekty so zameraním na pomoc migrantom, obetiam obchodovania s ľuďmi a detským utečencom pre ich opätovnú integráciu a budovanie samostatnosti. To často znamená záchranu od života na ulici a ďalšej závislosti na sociálnej podpore.
  • Poskytujeme humanitárnu pomoc v zahraničí a prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku dávame šancu na vzdelanie deťom zo siedmych krajín sveta. Okrem toho prevádzkujeme aj centrum pre HIV pozitívne deti v Ugande.
  • Meníme aktuálne podmienky života jednotlivcov s dôrazom na zlepšenie podmienok pre budúcnosť spoločnosti.

Na čo sme využili 2 % v minulosti?

Poznáme mnoho rodín s jedným či oboma rodičmi na hrane chudoby, v ktorých trpia aj deti. Tieto rodiny bojujú s nedostatkom jedla, nevyhovujúcim bývaním a s ťažkosťami pri získavaní zamestnania a vzdelania. V našich centrách poskytujeme poradenské a sociálne služby pre ich stabilizáciu, duchovnú a materiálnu podporu. Týmto spôsobom sa nám v minulom roku podarilo pomôcť aj matke s dvoma deťmi zo Spišského regiónu, ktorej hrozilo odobratie detí do detského domova, no v poslednej chvíli nás požiadala o pomoc. Aj vďaka Vašim 2 % z daní je rodina stále spolu.