Zuzana už 16 rokov podporuje konkrétne dieťa v Indii | Slovenská katolícka charita


Zuzana už 16 rokov podporuje konkrétne dieťa v Indii

pridal: charita | dátum: 25. apríla 2019 | kategória: Adopcia na diaľku®

Vzťah darca – obdarované dieťa je jadrom projektu Adopcia na diaľku®. Listy a kresby dostáva a píše aj Zuzana. Prečo to robí a čo jej táto pomoc dáva? Najlepšie to vie sama a nebojí sa podeliť.

Do adopcie som sa zapojila preto, že sama som v živote toho veľa dostala, a preto cítim potrebu vrátiť to aj takýmto spôsobom. Keď som sa prihlásila v r. 2003, SKCH mala v ponuke zatiaľ len Indiu. Ale i keby boli viaceré možnosti, rozhodla by som sa rovnako. Moji príbuzní boli pracovne angažovaní 9 rokov v Indii, veľa som sa od nich dozvedela o tejto krajine, je mi veľmi blízka. Prajwal je moje už druhé indické dieťa. Na začiatku som podporovala dievčatko Yashawanti. Absolvovala krajčírsky kurz a stala sa sebestačnou. Prajwal sa výborne učí a dúfam, že ho budem môcť podporovať, kým dosiahne svoj cieľ stať sa lekárom. Teší ma pomáhať núdznym deťom, ktoré sú najzraniteľnejšie, v zmysle slov z Knihy kníh: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 35-40). 

Zuzana, Bratislava

Chcem podporiť konkrétne dieťa v Indii