18. október - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


18. október – Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 11. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Podľa odhadov medzinárodných organizácií je na celom svete ročne obchodovaných viac ako 4 milióny osôb. Pri obchodovaní s ľuďmi dochádza k zneužívaniu ľudí inými osobami.

Obchodované osoby sú držané pod vyhrážkami alebo fyzickým násilím na nejakom často od domova vzdialenom mieste alebo v cudzine, sú nútené k práci, ktorú by dobrovoľne nevykonávali, alebo v podmienkach, ktoré by pre ne boli za normálnych okolností neprijateľné. Často sa stáva, že za prácu nedostávajú žiadnu alebo len minimálnu mzdu, musia pracovať dlhé hodiny bez možnosti odpočinku, s minimálnym prísunom strany.

Čo je príčinou tohto novodobého otroctva?

Príčiny tohto novodobého otroctva sa spájajú najmä s javmi, akými sú: chudoba, nezamestnanosť , slabé sociálne a ekonomické štruktúry, nedostatočný prístup k vzdelaniu a iným zdrojom, absencia rovnosti príležitostí, násilie páchané na ženách a deťoch, rasová a etnická diskriminácia, dôsledky ilegálnej migrácie a nelegálnej práce.

Viac informácií o tejto problematike si môžete prečítať na www.minv.sk

Projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi funguje na Slovensku v rámci Slovenskej katolíckej charity už druhý rok a jeho cieľom je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia klientov, ktorí sa stali obeťou obchodovania. Je dôležité, aby najmä mládež formou preventívnych prednášok získala základné poznatky v tejto oblasti, pretože tento problém tu je a je potrebné vyvolať zmenu v postoji od ľahostajnosti k ochrane seba samého a iných.

VIAC…

AKTIVITY SKCH V RÁMCI EURÓPSKEHO DŇA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI

Prednáška sr. Bohdany Bezákovej CJ na rekolekcii v Trnave

Vo svojej prednáške s názvom: „Novodobé otroctvá“ priblížila aktuálne formy obchodu s ľuďmi, ktorým je odopieraná mzda, sú vydieraní a zneužívaní.

Viac…

Ďalšie aktivity:

– 13. 10. 2011 – Preventívna prednáška o OSL v Reedukačnom domove v Spišskom Hrhove

– 13. 10. 2011 – Preventívna prednáška o OSL v Detskom domove v Podolínci

– 14. 10. 2011- Preventívna prednáška o OSL v Starej Ľubovni: Gymnázium, Obchodná akadémia, Základná škola

– 14. 10. 2011 – Preventívna prednáška v Domove pre ženy v núdzi v Dolnom Kubíne

– 14. 10. 2011 – Preventívna prednáška pre mládež v Dolnom Kubíne v pastoračnom centre mládeže

– 15. 10. 2011- Preventívna prednáška v Detskom domove v Ružomberku

– 18. 10. 2011 – informácia o OSL, projekte SKCH a aktivitách MV v rádiu LUMEN

– 18. 10. 2011 – plagát na webe SKCH, propagácia plagátov do farností a do jednotlivých diecéznych charít, rehoľných spoločností

– 25. 10. 2011 – televízia LUX: relácia „Doma je doma“: beseda o OSL

– 12.-14. 10. 2011 – osveta o problematike OSL v útvaroch policajného zaistenia cudzincov v Medveďove a v Sečovciach a v zariadeniach pre žiadateľov o azyl v Opatovskej Novej Vsi, v Rohovciach a v Humennom