26. september patrí v katolíckej cirkvi Medzinárodnému dňu migrantov a utečencov | Slovenská katolícka charita


26. september patrí v katolíckej cirkvi Medzinárodnému dňu migrantov a utečencov

pridal: charita | dátum: 27. septembra 2021 | kategória: Pomoc utečencom

Každý rok sa Svätý Otec prihovára Cirkvi a svetu prostredníctvom svojho posolstva, ktoré sa venuje práve situácii migrantov a utečencov. V roku 2021 bola ústrednou témou príhovoru pápeža Františka výzva, ktorú vložil do slov „Smerom k stále väčšiemu my“.

Hoci na Slovensku či v Európe máme tendenciu vnímať hlavne udalosti, ktoré sa odohrávajú v našej krajine alebo na hraniciach Európy, fenomén migrácie sa týka všetkých krajín. Pápež František ako hlava katolíckej cirkvi v roku 2017 predstavil modernú migráciu ako „novú misijnú ,hranicuʻ; jedinečnú príležitosť ohlasovať Ježiša Krista a jeho evanjelium bez toho, aby sme odišli zo svojho prostredia, konkrétne o kresťanskej viere, s láskou a hlbokým rešpektom voči iným náboženským prejavom. Stretnutie s migrantmi a utečencami iných vierovyznaní a náboženstiev je plodnou pôdou na rozvoj úprimného a obohacujúceho ekumenického a medzináboženského dialógu“ (Príhovor k národným riaditeľom pre pastoráciu migrantov, 22. septembra 2017).

Fenomén migrácie prináša so sebou mnohé výzvy, ktoré je potrebné identifikovať na lokálnej, štátnej aj medzinárodnej úrovni a je zodpovednosťou každého jedného z nás, nevynímajúc spoločenských a politických lídrov, aby sme nachádzali ich udržateľné a morálne prípustné riešenia. Pápež František vo svojom posolstve preto prosí „všetkých mužov a ženy sveta, aby dobre využili dary, ktoré nám Pán zveril na zachovanie jeho stvorenia a na jeho skrášlenie. 

Svätý Otec ďalej pokračuje upozornením, že „nato, aby sme pre náš spoločný dom zaistili dobrú starostlivosť, musíme vytvárať čoraz širšie my a prevziať spoločnú zodpovednosť v pevnom presvedčení, že každé dobro vykonané vo svete je na prospech súčasným i budúcim generáciám. Ide pritom o osobný aj kolektívny záväzok, ktorým preberáme zodpovednosť za všetkých bratov a sestry, ktorí ešte stále trpia, usilujúc sa uskutočňovať udržateľnejší, vyváženejší a inkluzívnejší rozvoj. Záväzok, ktorý nerobí nejaké rozdiely medzi miestnymi a cudzincami, medzi domácimi obyvateľmi a hosťami, pretože ide o spoločný poklad, o ktorý sa má starať každý a z ktorého nik nesmie byť vylúčený.“

Nech je preto aj tohtoročný Svetový deň migrantov a utečencov príležitosťou, aby sme aj my – každý za seba – hľadali spôsoby, ako prispieť „Smerom k stále väčšiemu my“.

Zdroj foto: profimedia.sk