50. výročie príchodu rehoľných sestier do Cerovej | Slovenská katolícka charita


50. výročie príchodu rehoľných sestier do Cerovej

pridal: charita | dátum: 9. septembra 2019 | kategória: Aktuality

Sestry Slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža v sobotu 7. septembra 2019 ďakovali za 50 rokov svojho pôsobenia v Charitnom domove v Cerovej.

Na úvod spoločného programu v kaplnke v modlitbe vyjadrili Bohu vďačnosť za prijaté milosti, odprosenie za zlyhania a prosby o Božie požehnanie do ďalších dní. Novicka a kandidátky niesli postupne pod kríž pri oltári  zapálené sviece, ktoré symbolizovali vďaku, odprosenie a prosbu. Nasledovala prezentácia o príchode, začiatkoch a pôsobení sestier na tomto mieste. Bola vytvorená z dostupných archívnych materiálov, rehoľných kroník a na základe rozhovorov s miestnymi obyvateľmi Cerovej.

Ušľachtilosť zľutovania, pokory a trpezlivosti sa stala dôležitým potrebným materiálom pri opravách, aby sa dom stal obývateľným. Tento materiál je potrebný aj dnes, lebo každá generácia potrebuje niečo opravovať.

Slávnostnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii pozval sestry a všetkých prítomných, aby vstúpili do ďakovania na základe textov z Božieho slova. Začiatky sestier v Cerovej prirovnal vyvolenému izraelskému národu, ktorý po návrate z babylonského zajatia našiel v Jeruzaleme všetko spustošené. Zničený chrám, zbúrané domy, polia a záhrady… Keď to všetko videl, hovoril: „Budem sa rozpomínať na Pánovo zľutovanie…“. Len vedomie Božej milosrdnej lásky, viera v jeho dobrotu a zľutovanie pomohli aj rehoľným sestrám prekonať prvý dojem, keď tu v roku 1969 našli ruiny kaštieľa, v ktorých sa nedalo bývať.  Ušľachtilosť zľutovania, pokory a trpezlivosti sa tak stala dôležitým potrebným materiálom pri opravách, aby sa dom stal obývateľným. Tento materiál je potrebný aj dnes, lebo každá generácia potrebuje niečo opravovať. V závere homílie otec arcibiskup na základe evanjelia vyzval sestry, aby sa najviac radovali ani nie tak z toho, že sa im to všetko podarilo prekonať, ale z toho, že sú ich mená zapísané v nebi, že patria Pánovi…

Pri svätej omši koncelebrovali aj ďalší kňazi a slávnosti sa zúčastnil aj terajší generálny sekretár SKCH Ing. Erich Hulman a pracovníci SKCH, s ktorými sestry najviac spolupracujú. Spolu s chlebom a vínom niesla provinciálna predstavená ako obetný dar sviecu s menami všetkých žijúcich sestier. Pri oltári bola zároveň symbolicky kniha sestier, ktoré už odišli k Pánovi a veľká časť z nich je pochovaná na cerovskom cintoríne.
Po ukončení svätej omše sa všetci stretli so sestrami pri obede v komunitnej jedálni.

O 17.00 hodine sa jedáleň znova naplnila ľuďmi z dediny. Prišli aj mnohí dobrodinci a známi, aby spolu so sestrami zdieľali radosť a vďačnosť Bohu. Aj oni mali možnosť si zaspomínať pomocou prezentácie a pri spoločnom agapé.

Nech je za všetko oslávený Trojjediný Boh.

Foto, autorka textu: Sr. Klára Františka, Slovenská katolícka charita – Charitný domov v Cerovej