ADOPCIA NA DIAĽKU® od roku 2011 aj vo Vietname | Slovenská katolícka charita


ADOPCIA NA DIAĽKU® od roku 2011 aj vo Vietname

pridal: wp-dev | dátum: 23. apríla 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Peter Knapík, foto: Caritas Vietnam

Projekt SKCH Adopcia na diaľku (s ochrannou známkou, teda nezameniteľný s podobnými projektmi iných organizácií v SR) sa uskutočňuje vo Vietname od roku 2011. Je to prelomový a potrebný projekt z mnohých dôvodov.

Čo sa týka politickej situácie a sociálnych istôt – súčasná Socialistická republika Vietnam vznikla až v roku 1975. Dlhoročné nepokoje a vojny v rozdrobenom Vietname v minulom storočí poznačili krajinu aj ľudí neopísateľne. V rámci duchovných vplyvov sa vietnamské obyvateľstvo v minulosti uchyľovalo k budhizmu, taoizmu, konfucionizmu, a mnohým prírodným náboženstvám. Kresťanstvo sem priniesli misionári v prvej polovici 16. storočia – v súčasnosti je druhým najrozšírenejším náboženstvom.

Delta Mekongu zohráva dôležitú úlohu v ekonomike Vietnamu – produkuje viac ako 50% poľnohospodárskych produktov a 65% vodohospodárskych produktov celej krajiny – mala by byť považovaná za privilegovanú (vďaka priaznivému prírodnému prostrediu). Paradoxne tu väčšina populácie žije v chudobe. Počet negramotných ľudí je veľmi vysoký. Kultúrna úroveň je najnižšia z celej krajiny. Veľa mladých ľudí (potenciálnych študentov) si nemôže dovoliť chodiť do školy a odchádzajú z nej práve pre: nedostatok potravín, oblečenia a peňazí na zaplatenie školného i kníh, ako aj pre priveľkú vzdialenosť (od bydliska ku škole). Mimovládna organizácia Caritas Vietnam vznikla v tejto socialistickej krajine len pred troma rokmi. V spolupráci so SKCH odštartovala v roku 2011 darcovský program ako súčasť projektu ADOPCIA NA DIAĽKU®.

Plány sú odvážne, no aj vďaka štedrým ľuďom zo Slovenska splniteľné – poskytnúť 80 štipendií pre 80 žiakov a študentov z najchudobnejších rodín v 4 diecézach delty Mekongu (My Tho, Vinh Long, Can Tho a Long). Mesačné štipendium v hodote 20 eúr pôjde predovšetkým na zaplatenie školného, nákup kníh, kúpu uniformy, pomoc pri nákupe potravín a liečív atď. pre tieto deti a mládež. Nie je jednoduché presadiť záujmy katolíckej organizácie v socialistickej krajine ako Vietnam. Všetci by sme však mali mať na zreteli predovšetkým potrebu vzdelávať a vychovávať generáciu mladých ľudí, ktorí za svoju neľahkú sociálnu situáciu nemôžu, ale môžu ju vo svojej krajine v budúcnosti (aj vďaka našej pomoci a podpore) zmeniť.

Potrebné údaje pre potenciálnych darcov a darkyne zo Slovenska:

poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

telefón: 02/5443 1506, 02/5443 2503, mobil: 0915 724458

e-mail: adopcianadialku.vietnam@charita.sk – všeobecné informácie, a projekt Vietnam

kontaktná osoba: Peter Knapík – ADOPCIA NA DIAĽKU®: Vietnam

číslo účtu pre podporu vzdelávania vo Vietname: 0635111177/0900, Slovenská sporiteľňa

Viac fotografií z monitorovacej cesty po diecézach v delte Mekongu, ktoré sú zapojené do projektu Adopcia na diaľku® Vietnam, si môžete pozrieť TU