Africký deň v kancelárii Projektu Rafael III. v Žiline | Slovenská katolícka charita


Africký deň v kancelárii Projektu Rafael III. v Žiline

pridal: wp-dev | dátum: 1. marca 2016 | kategória: Aktuality

V utorok 16. februára 2016 pracovníci kancelárie Projektu Rafael III. v Žiline v spolupráci so sestrami Panny Márie Útechy a klientmi zorganizovali podujatie, ktoré spoločne nazvali Africký deň. Africký deň bol zameraný na spoznávanie kultúr – slovenskej ako aj kultúr samotných klientov. Spoločne tak účastníci mohli spoznať tradičnú kuchyňu, upevniť vzťahy v skupine, a zároveň posilniť vzájomnú toleranciu rôznych kultúr.

V priebehu popoludnia sa uskutočnilo hneď niekoľko aktivít súčasne. Pokiaľ klienti z afrických krajín na čele so šéfkuchárom Amuzom pripravovali tradičné africké jedlo, ostatní klienti vytvorili plagáty so základnými informáciami o svojej krajine, a to všetko v troch jazykoch (rodný jazyk, angličtina, slovenčina) a vyfarbili obrysy vlajky svojej krajiny. V rámci ďalšej tvorivej aktivity bolo úlohou klientov z obrázkov rôznych miest vytvoriť koláž reálneho alebo imaginárneho bezpečného miesta. Počas celého popoludnia hrali štátne hymny jednotlivých krajín, ale aj obľúbená hudba prítomných klientov.

Celý Africký deň sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére, aktivity klientov zaujali a venovali im všetku svoju pozornosť. Okrem samotných klientov patrí naše poďakovanie všetkým zamestnancom kancelárie Projektu Rafael III. v Žiline, dobrovoľníčke Karolíne a sestre Paule zo spoločnosti sestier Panny Márie Útechy.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.