Aj deti nakazené vírusom HIV majú šancu na plnohodnotný život. Môžu študovať či šantiť s rovesníkmi. | Slovenská katolícka charita


Aj deti nakazené vírusom HIV majú šancu na plnohodnotný život. Môžu študovať či šantiť s rovesníkmi.

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2018 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita pri príležitosti Svetového dňaboja proti AIDS (sobota 1. 12. 2018) upozorňuje na skutočnosť, že aj človek nakazený vírusom HIV môže pri správnej liečbe prežiť svoj život naplno. Preto v severougandskej oblasti Adjumani založila v roku 2011 centrum pre deti nakazené týmto vírusom.

V ugandskom Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa Charita stará o siroty a polosiroty s vírusom HIV. „Aj keď všetky deti u nás v Centre sú HIV pozitívne, neznamená to,že sú stratené. Každý deň dostávajú liečbu, a aj preto sa u ani jedného z nich vírus neprejavuje, je potlačený. Všetky deti chodia do školy, zapájajú sa do mimoškolských aktivít a ani o jednom z nich by ste nepovedali, že je choré. HIV je síce zatiaľ nevyliečiteľná choroba, ale relatívne ľahko liečiteľná vďaka dostupnej antiretrovirálnej liečbe. Podobne ako cukrovka. Ak sa lieky berú pravidelne a liečba zaberie, choroba sa nevyvinie,“ vysvetľuje terénny koordinátor SKCH vo východnej Afrike Marián Holubčík.

Ak by smrteľne choré deti nedostávali lieky, dožili by sa prinajlepšom niekoľko rokov. S liečbou majú nádej na plnohodnotný život ako ktokoľvek zdravý, zdôrazňuje Erich Hulman, generálny sekretár SKCH. „Deti vnašom ugandskom centre môžu študovať a stať saneoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Nie všetky chudobné deti v Ugande však majú takúto možnosť, teda mať kde bývať, pravidelnú stravu trikrát denne a prístup k zdravotnej starostlivosti. Aj preto pracujeme na možnosti rozšírenia kapacít nášho Centra.“

Slovenská katolícka charita sa o HIV pozitívne siroty a polosiroty stará niekoľko rokov. Spomínané centrum v africkej Ugande, začala stavať v roku 2011. Charita tak reagovala na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktov v 80-tych rokoch, sužuje vírus HIV a chudoba. „Deti sa s vírusom HIV už narodia, nakazia sa počas tehotenstva od matky. Vysoká miera pôrodnosti za posledných dvadsať rokov a vysoký počet detí na matku sú dva najväčšie faktory, ktoré sú príčinou vysokého počtu nakazených detí. Za ostatných päť rokov sa však situácia výrazne zmenila, počet HIV pozitívnych novonarodených detí sa vďaka tomu, že tehotné matky majú prístup k liečbe, znížil až o 86%. Naším poslaním však je dať deťom nádej na budúcnosť, bez ohľadu na to, či sú zdravé, alebo nie,“ dodáva Marián Holubčík.

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie SKCH odvtedy rozšírila o škôlku, buduje krajčírsku, murársku a stolársku dielňu pre mladých, začiatkom tohto roka dokončila študovňu. Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov dlhoročnej obľúbenej verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku, ktorú Charita spustí aj začiatkom pôstneho obdobia 2019. Ugandské centrum je tiež partnerom projektu Charity – Adopcia na diaľku®, vďaka ktorému v súčasnosti Slováci podporujú takmer 700 miestnych detí, z ktorých veľká časť je tiež nakazená vírusom HIV.

Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou. Od roku 1988 sa SZO snaží práve v 1. decembrový deň hovoriť viac o problematike smrteľného ochorenia AIDS, ktorý spôsobuje rozšírenie infekcie vírusom HIV. AIDS patrí k celosvetovo najzávažnejším verejnozdravotníckym problémom. Podľa SZO ku koncu roka 2015 žilo na svete 36,7 milióna ľudí s infekciou HIV, z nich u 18,2 milióna je zabezpečená antiretrovírusová liečba.