Aj malá suma môže zmeniť život detí | Slovenská katolícka charita


Aj malá suma môže zmeniť život detí

pridal: charita | dátum: 2. júna 2016 | kategória: Aktuality

Prvý júnový deň je na Slovensku už tradične dňom radosti. Najmä u detí, pre ktoré rodičia, no aj mnohé organizácie, či školy pripravujú rôzne zábavné podujatia, hry, a iné zaujímavé aktivity. Väčšine slovenských detí sa s týmto dňom spájajú veselé zážitky a príhody. Na našom projekt Adopcia na diaľku® v tento deň však zvlášť myslíme ne deti, ktoré väčšinou ani netušia, že je pre ne vyhradený takýto špecifický deň v roku. Sú to núdzne deti žijúce v rozvojových a chudobných krajinách. Často žijú v ťažkým podmienkach, bez dostatku jedla, pitnej vody, možnosti vzdelávania, či lekárskej starostlivosti. Pre mnohé z nich žiaľ nie je samozrejmosťou ani bezpečné prostredie, či milujúca rodina. Vďaka obetavým Slovenkám a Slovákom zapojeným do nášho projektu Adopcia na diaľku® pomáhame aktuálne 2 510 deťom v týchto krajinách: Albánsko, Haiti, India, Kazachstan, Uganda, Ukrajina a Vietnam. Niektoré detí sú siroty alebo polosiroty (najmä v Ugande, Indii, Kazachstane a na Ukrajine), niektoré nikdy svojich rodičov nevideli a časť detstva prežili na ulici, bez akejkoľvek pomoci a zázemia (India a Ukrajina).

Sme preto vám darcom, ktorí sa zapájate pravidelne alebo príležitostne do pomoci pre ne, úprimne vďační. Vaša finančná pomoc, záujem, modlitby, šírenie informácií o projekte, angažovanosť v propagácii, či zdieľaní článkov na sociálnych sieťach, je konkrétnou podporou pre tieto núdzne deti. Ich životná cesta sa práve vďaka vám stáva ľahšou a radostnejšou. Aj vaše dve alebo tri Eurá môžu týmto deťom priniesť misku teplej polievky, čistú posteľ v bezpečnom prostredí, odbornú pomoc deťom, ktoré kvôli prežitým traumám nerozprávajú, alebo sa zajakávajú, vzdelávanie, učebnice a školské pomôcky, zdravotnú starostlivosť chorým, telesne a mentálne postihnutým deťom.

Stačí, ak sa rozhodne viac ľudí prispieť aj malou sumou. Vyberte si ešte dnes krajinu, prípadne konkrétne centrum, alebo detský domov a nastavte si trvalý mesačný príkaz na dve, tri či desať Eur ako váš dar pre tieto deti. Pár sekúnd stačí aj na zdieľanie tohto článku na sociálnej sieti. Za akúkoľvek formu pomoci pre núdzne deti ďakujeme. Nikto z nich by nemal svoj ťažký životný príbeh niesť sám.

Kontaktná osoba: Martina Borčíková, projektová koordinátorka, e-mail: adopcianadialku.ukrajina@charita.sk, mobil:. 0915 724 458.

Čísla bankových účtov v tvare IBAN pre vybrané krajiny v projekte Adopcia na diaľku®:

Albánsko: SK55 7500 0000 0040 0245 4960

Kazachstan: SK32 7500 0000 0040 1751 0259

Ukrajina: SK33 7500 0000 0040 1751 0435 Variabilný symbol 6306 pre detský domov Bortnykoch (Ukrajina)
Variabilný symbol 6474 pre sociálne centrum v Kolomyji (Ukrajina)

Vietnam: SK33 0900 0000 0006 3511 1177