Aké Slovensko chceme odovzdať ďalším generáciám? | Slovenská katolícka charita


Aké Slovensko chceme odovzdať ďalším generáciám?

pridal: charita | dátum: 19. júna 2018 | kategória: Aktuality

20. júna si pripomíname Svetový deň utečencov (World Refugee Day). V jeho kontexte Slovenská katolícka charita oficiálne spúšťa kampaň Čo je domov?, ktorá je pozvaním pre verejnosť zamýšľať sa nad významom domova a dôvodmi, pre ktoré niektorí ľudia svoje domovy opúšťajú.

Migračná kríza a narastajúce útoky v európskych krajinách vzbudzujú obavy a nedôveru. Aj z Globálneho indexu mieru (Global Peace Index – GPI) vyplýva, že svet sa za posledné desaťročie stal menej bezpečným. Slovensko sa spomedzi 163 krajín nachádza na 22. priečke. Na akú pozíciu sa dostane po hodnotení udalostí roka 2018?

Kampaň Slovenskej katolíckej charity Čo je domov? je súčasťou 3-ročného európskeho projektu MIND (Migration, INterconnectedness, Development), zameraného na zlepšovanie porozumenia vzťahov medzi migráciou a trvalo udržateľným rozvojom. Jeho cieľom je prispieť k vytvoreniu akceptujúcej spoločnosti, ktorá sa neuzatvára a dokáže byť ľudskou a ochotnou poskytnúť pomoc človeku v núdzi a zároveň si uchovať zvyky, tradície a hodnoty, ktoré sú súčasťou našej identity. Projekt je spoluprácou 12 charitatívnych organizácii z 11 krajín Európy.

 „Heslom Slovenskej katolíckej charity je byť blízko pri človeku. Bez rozdielu vierovyznania, národnosti či politického zmýšľania. Našu aktivitu smerujeme k tomu, aby sa spoločnosť stala vnímavou na potreby tých, ktorí sú nútení vykoreniť sa zo svojho prirodzeného prostredia a začať život v novej krajine. Aj Slováci sú národom migrantov. Predovšetkým ekonomických. O to viac by sme sa mali pokúsiť pochopiť dôvody, ktoré nútia ľudí vydať sa na cestu do neznáma,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.

Slávnostné otvorenie projektu a spustenie kampane sa uskutoční 20. júna(streda) o 10 hod.pri Bráne Slobody (Devín, Bratislava). Bude sprevádzané výstavkou detských kresieb z rôznych krajín sveta, ktoré sprítomňujú pohľad deti na tému Čoje domov?. Tá sa po skončení presunie do obchodných centier v Bratislave (Shopping Palace 02. júla – 08. júla; Eurovea 09. júla – 11. júla). Túto mobilnú expozíciu si bude môcť verejnosť počas troch rokov trvania projektu pozrieť v mestách po celom Slovensku. Zoznam miest bude aktualizovaný na stránke www.charita.sk/projekt-mind

Už v minulosti sa Slovenská katolícka charita prezentovala kampaňou Láskou proti extrémizmu, ktorá odmietla ideológiu nenávisti a jej hlavným posolstvom bolo „Pretože extrémna môže byť láska, nie nenávisť,“s cieľom odsúdenia extrémizmu, ktorý sa čoraz silnejšie šíri spoločnosťou na Slovensku.