Systém fungovania farských charít a dobrovoľníctva v Maďarsku | Slovenská katolícka charita


Systém fungovania farských charít a dobrovoľníctva v Maďarsku

pridal: charita | dátum: 1. septembra 2020 | kategória: Farské charity

V posledný augustový týždeň sme navštívili Budapešť, kde sme sa stretli so zástupcami maďarskej charity. Cieľom bola nielen vzájomná výmena skúsenosti, ale aj zoznámenie sa s programom formovania farských charít a dobrovoľníctva, ktorý niekoľko rokov úspešne implementujú.

Slovenská katolícka charita v spolupráci arcidiecéznymi, diecéznymi a gréckokatolíckymi charitami získala v roku 2019 projektový grant z Renovabisu na projekt:

„Budovanie kapacít na podporu charitatívnej
činnosti vo farnostiach a komunitách“.

Vďaka cenným skúsenostiam a pomoci z Budapešti vieme v najbližších mesiacoch vytvoriť vlastný systém práce s farskými charitami a dobrovoľníkmi. Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom alebo založiť farskú charitu, neváhajte nás kontaktovať.