Ako slovenské deti motivovať ku klimatickej spravodlivosti | Slovenská katolícka charita


Ako slovenské deti motivovať ku klimatickej spravodlivosti

pridal: wp-dev | dátum: 27. apríla 2012 | kategória: Aktuality

Foto: Martin Gramblička

Aktivita šesťdesiatich chlapcov a dievčat z Piešťan dala koncom apríla pracovníčkam Slovenskej katolíckej charity, zodpovedným za aktivity rozvojového vzdelávania, dôležitú spätnú väzbu a motiváciu do budúcna – naďalej zvyšovať u mladých povedomie smerom ku klimatickej spravodlivosti, a to nielen v rozvojových krajinách.

V posledný aprílový týždeň bola v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch nainštalovaná výstava fotografií, zobrazujúcich dopad klimatických zmien na krajiny Subsaharskej Afriky. Spolu s otvorením výstavy pre verejnosť mohlo šesťdesiat piešťanských základoškolákov a základoškoláčok absolvovať ako sprievodnú aktivitu – interaktívny workshop na tému klimatickej spravodlivosti z dielne Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Toto podujatie patrí do série akcií v rámci trojročného projektu Klimatická spravodlivosť s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na SubSaharskú Afriku“, ktorý v oblasti rozvojového vzdelávania SKCH realizuje na sto základných a sedemdesiatich stredných školách na Slovensku – v spolupráci so slovinskou charitou a s podporou Európskej komisie, ako aj SlovakAid.

Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák vyratúva: „Keďže v roku 2011 mala táto putovná foto-výstava slušný ohlas a videli ju ľudia v siedmich slovenských mestách, rozhodli sme sa s osvetou na tému klimatických zmien, ako aj výzvou k solidarite a zodpovednosti formou fotografií pokračovať aj v roku 2012. Nemôžeme sa tváriť, že nás sa zmena klímy netýka – musíme si uvedomiť vzájomné prepojenie medzi rozvojovými krajinami a európskymi štátmi, vrátane Slovenska.“

Samotná výstava obsahuje dvadsaťšesť panelov, na ktorých je tematicky umiestnených takmer päťdesiat fotografií, ako aj informatívnych textov a máp – názorne zobrazujúcich riziká a dopad klimatických zmien na obyvateľstvo Subsaharskej Afriky. Projektová manažérka SKCH Mariana Ištoňová upozorňuje, že „na poslednom paneli v rámci výstavy sú aj príspevky od detí, ktoré sa zapojili do súťaže k Hodine Zeme a vyjadrili tak svoj postoj k životnému prostrediu.“ Tie z detí, ktoré chcú tiež prezentovať svoje názory na globálne otepľovanie, jeho dosahy na obyvateľstvo tejto planéty alebo odprezentovať ich prístup ku klimatickej spravodlivosti, môžu tak urobiť vytvorením krátkeho eko-filmu do konca mája – v rámci súťaže ku Dňu Zeme. Priestor na tvorivé sebavyjadrenie SKCH ponúka.

Po otvorení foto-výstavy preukázalo šesťdesiat piešťanských základoškolákov a základoškoláčok mimoriadnu aktivitu i tvorivosť v rámci interaktívneho workshopu na tému klimatickej spravodlivosti. Koordinátorka rozvojového vzdelávania Božena Baluchová tentoraz prepojila aktivity workshopu s formou komunikácie mládeže na sociálnych sieťach: „Deti si svoju činnosť po ukončení každej aktivity mohli ohodnotiť facebookovským gestom: zdvihnutím palca smerom nahor v zmysle: Like – Páči sa mi. Dievčatá a chlapci v skupinkách skladali definície klimatickej spravodlivosti, vypĺňali klimatickú abecedu, pričom všetci členovia a členky tímu mali prispieť minimálne jedným slovom. Aj takto vzbudzujeme záujem o globálne a rozvojové témy, komunikujeme súčasným jazykom, ako aj podporujeme tímovú prácu a rovesnícke učenie u slovenských detí.“

Jedna zo skupiniek v piešťanskej knižnici zhrnula klimatickú spravodlivosť takto: „My sme zodpovední za svoje činy, ktorými škodíme prírode a tým aj vlastnej krajine. Vznikajú ozónové diery a kyslé dažde. Zem je len jedna a klimatickými zmenami si ju ničíme.“ Presne takéto reakcie a procesy sebauvedomenia majú nielen u detí vyvolávať projektové aktivity SKCH v rámci rozvojového vzdelávania.

Pozrite si Ako prebiehal workshop rozvojového vzdelávania (v rámci projektu SKCH) na tému “Klimatická spravodlivosť” TU