Ako založiť Farskú charitu? | Slovenská katolícka charita

Ako založiť Farskú charitu?

Založenie je jednoduché. Stačí ak sa nájdu aspoň 3 ochotní dobrovoľníci, ktorí majú túžbu konať dobré skutky. So súhlasom miestneho farára a kontaktujú diecézneho koordinátora a pošlú mu žiadosť o registráciu. Koordinátor sa už postará o zvyšok a navedie na cestu pomoci.

  • súhlas farára
  • minimálne 3 ochotní dobrovoľníci vo farnosti
  • žiadosť o registráciu farskej charity

Ak máte problém naplniť niektorý z bodov  alebo napríklad presvedčiť aj ostatných, vyhľadajte si kontakt na diecézneho koordinátora, poradí a pomôže Vám.

Po registrácii farskej charity  bude vystavený registračný listu diecéznou charitou. Obdržíte zriaďovací dekrét o zriadení farskej charity.

Podľa možností aké zastrešuje diecézna charita vo vašom regióne, môžete sa napríklad zúčastniť formačných stretnutí, školení a iných aktivít. Koordinátor z  diecéznej charity vám bude napomocný pri vašich aktivitách a celkovom rozvoji vašej farnosti.

Môžete sa zapájať do národných alebo diecéznych aktivít. Alebo si vytvárať aj vlastné. Vaša aktivita bude veľmi závisieť od Vás a môže vyzerať aj takto:

  • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným – finančná alebo konkrétna služba
  • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
  • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
  • zbierky a distribúcia vyzbieraných vecí
  • duchovná pomoc
  • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí